Gå til indhold

Yderligere udsættelser af forskningsinfrastrukturfrister

01. april 2020
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet at udsætte fristerne for forslag til forskningsinfrastrukturroadmaps yderligere. Fristen for afrapporteringer på forskningsinfrastrukturbevillinger er også udsat.

Danmark står i en helt særlig situation som følge af situationen med smitteudviklingen af Covid-19. Derfor har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) besluttet at udsættelse fristen for indsendelse af forslag til den danske roadmap for forskningsinfrastruktur og danske forslag til European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) roadmap yderligere.

Frist for forslag til den danske roadmap for forskningsinfrastruktur

SFU har besluttet at udsætte fristen for indsendelse af forslag til den danske roadmap for forskningsinfrastruktur en uge yderligere. Den nye frist for indsendelse af forslag til den danske roadmap for forskningsinfrastruktur er således onsdag den 22. april 2020 kl. 12.00.

Det gælder derudover, at der fortsat ikke behøves vedlagt underskrevne støtteerklæringer til forslagene fra hoved- og medforslagsstillere. I stedet kan hoved- og medforslagsstillere sende en e-mail fra rektor (eller lignende niveau i andre institutioner) eller fra rektorsekretariat eller lignende med rektor i kopi, hvori den pågældende hoved- eller medforslagsstiller tydeligt beskriver, hvilke forslag denne støtter og med hvilke beløb. E-mails beskrivende hoved- og medforslagsstillernes støtte skal sendes inden ovenstående frist.

Opgaver relateret til modtagelse og behandling af forslag forsøges så vidt muligt varetaget som planlagt, og forslagsstillere er fortsat velkomne til at kontakte SFU. Den indgåede aftale om afvikling af frihed mellem Skatteministeriet og offentlige lønmodtagerorganisationerne betyder dog, at der kan påregnes længere svartid på henvendelser i uge 15. 

Frist for forslag til den europæiske roadmap

Idet European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI) har besluttet at udsætte sin deadline for indsendelse af forslag til den kommende ESFRI-roadmap til den 9. september 2020, har SFU besluttet at udsætte fristen for indsendelse af den danske del af forslag til ESFRI roadmap til onsdag den 1. juli 2020 kl. 12.00.

Ovenstående vedrørende støtteerklæringer gælder også i forbindelse med den europæiske roadmap.

Frist for afrapporteringer og regnskaber

Endelig har SFU besluttet at forlænge fristen for afrapporteringer og regnskaber på forskningsinfrastrukturbevillinger (inklusive følgeforskningscentre og andre forskningsinfrastruktursamarbejder) til mandag den 1. juni 2020.

Kontakt

Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk
Lars Friemann Christensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 72
Email: lach@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside