Gå til indhold

Åbent opslag efter ny formand og et nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

03. november 2021
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag til ny formand og et nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond er erhvervslivets, iværksætternes og videninstitutionernes adgang til finansiering af højteknologiske og innovative udviklingsprojekter. Derudover tilbyder fonden finansiering af strategisk og kapacitetsopbyggende forskning, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og bidrage til danske offentlige og private videnmiljøer.

Regeringen har de seneste år prioriteret markant flere midler til at investere i grøn forskning. Det sker for at nå målet om at reducere Danmarks CO2-aftryk og sætte skub i den grønne omstilling. Aftalen om forskningsreserven for 2021 og 2022, samt et nyt lovgrundlag indebærer bl.a., at Innovationsfonden intensiverer sit fokus på grøn omstilling og har en stor og vigtig opgave med at udmønte de strategisk udpegede grønne missioner. Det er Innovationsfondens opgave at løfte regeringens ambitioner i tæt samarbejde med Innovationsfondens partnere.

Innovationsfondens bestyrelse består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer. Formandens og et medlems udpegningsperiode ophører, og derfor skal der nu findes en ny formand og et nyt medlem. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger nye bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres personlige egenskaber. Enhver person eller organisation kan indsende forslag.

Læs hele opslaget efter bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond:

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest mandag d. 29. november 2021

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside