Gå til indhold

Alle analyser fra 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser' er nu offentliggjort

23. juni 2021
På baggrund af Ledelseskommissionens anbefalinger er der gennemført et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Eftersynet er udført af en tværpartlig arbejdsgruppe, der kommer med sine anbefalinger efter sommeren. Allerede nu er det muligt at læse analyserne fra eftersynet.

Læs mere om eftersynet og eftersynets analyser.

God ledelse er centralt for værdi- og resultatskabelsen i den offentlige sektor. En velfungerende offentlig sektor, der leverer service af høj kvalitet til borgerne, afhænger derfor også af, at de offentlige ledere i kommuner, regioner og staten har de rette ledelseskompetencer.  Offentlige ledere har behov for at udvikle sig og lære nyt for at kunne udvikle de organisationer, de er en del af. Det skal de offentlige lederuddannelser understøtte.  

De analyser, som er udarbejdet i forbindelse med eftersynet, viser overordnet, at der på tværs af lederuddannelserne på akademi-, diplom- og masterniveau er stor tilfredshed med de offentlige lederuddannelser. Uddannelserne bliver oplevet både som værdifulde og praksisrelevante, hvorfor det generelle indtryk i eftersynet er, at der allerede nu eksisterer et godt og velfungerende efteruddannelsessystem for offentlige ledere. 

Men selvom lederuddannelserne generelt er velfungerende, er der områder, der kan styrkes, så de også i fremtiden giver det størst mulige udbytte for både lederne og de offentlige arbejdspladser. I analyserne bliver der blandt andet sat fokus på lederuddannelsernes praksisnærhed, aftagerdialog og arbejdet med transfer, ligesom de offentlige arbejdspladsers rolle og strategiske anvendelse af de offentlige lederuddannelser bliver undersøgt. 

Alt dette og meget andet kan man nu læse om i de i alt ni analyser, som Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet. 

Eftersynets anbefalinger, som bl.a. baserer sig på analyserne, bliver offentliggjort i en samlet rapport efter sommerferien.

Kontakt

Line Thorup
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 81 90
Email: lith@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside