Gå til indhold

COVID-19-restriktioner bliver skærpet på videregående uddannelser

05. januar 2021
Den mere smitsomme engelske variant af coronavirus spreder sig i Danmark. For at bevare kontrollen med epidemien bliver der derfor indført en række skærpede tiltag og restriktioner i samfundet.

De skærpede restriktioner betyder blandt andet, at afstandsanbefalingen på de videregående uddannelser bliver sat op fra 1 til 2 meter. De skærpede tiltag gælder fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12 og foreløbigt frem til og med søndag den 17. januar 2021.

De videregående uddannelser er lukket for fysisk fremmøde frem til den 17. januar. Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fysisk fremmøde i eksamens- og undervisningssituationer vurderes nødvendig, for eksempel i laboratorier, klinikker og værksteder. Her er de videregående uddannelser fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.

Udvidelsen af afstandsanbefalingen fra 1 til 2 meter for de videregående uddannelser betyder, at der ved de aktiviteter, der i dag undtagelsesvist kan finde fysisk sted – laboratorieundervisning mv. – nu som udgangspunkt skal holdes 2 meters afstand mellem alle personer.

De skærpede tiltag og restriktioner for hele samfundet er blandt andet:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand er undtaget, så længe man er færre end 10.
  • Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge, ved afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig. Det overvejes, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet.
  • Anbefalingen om hvor mange personer, der forsamles i private hjem justeres, så det fremover anbefales, at maksimalt 5 personer mødes i private hjem. Anbefalingen omfatter ikke personer i husstande på mere end 5 personer.
  • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter.
  • Afstandsanbefalingen øges som udgangspunkt fra 1 til mindst 2 meter.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, følger udbredelsen af den britiske virusvariant meget tæt. Det kan blive nødvendigt at forlænge de skærpede tiltag i en længere periode ud over den 17. januar 2021.


For yderligere oplysninger:

De videregående uddannelsesinstitutioners spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Studerende, forskere og undervisere kan få yderligere information på uddannelsesinstitutionerne.

Handlinger tilknyttet webside