Gå til indhold

Danmarks Frie Forskningsfond får nye bestyrelsesmedlemmer

15. september 2021
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har udpeget professorerne Nanna Mik-Meyer, Jørgen Frøkiær, Lasse Horne Kjældgaard og Lasse Rosendahl til bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. januar 2022.

De fire nye bestyrelsesmedlemmer træder ind i bestyrelsen fra årsskiftet, og fonden består således af ni bestyrelsesmedlemmer og 75 rådsmedlemmer fordelt på fem faglige forskningsråd.

Nye medlemmer fra hele landet

De nye bestyrelsesmedlemmer har deres daglige virke på universiteter i hele landet: Fra Copenhagen Business School kommer Nanna Mik-Meyer, tidligere medlem af det faglige forskningsråd for Samfund og Erhverv. Jørgen Frøkiær er tidligere formand for det faglige forskningsråd for Sundhed og Sygdom og kommer fra Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin. Lasse Horne Kjældgaard er leder af H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet, mens Lasse Rosendahl er fra AAU Energi på Aalborg Universitet.

Sammen med de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand Maja Horst skal de lede Danmarks Frie Forskningsfond ind i 2022. Fonden vil med afsæt i den nye strategi ”Grobund for nybrud” fokusere på at styrke vækstlaget i dansk forskning og det internationale udsyn samt, ikke mindst, at sikre rammerne for den grundlagsskabende forskning, der kan lede til nybrud. To andre vigtige pejlemærker for fondens arbejde er diversitet i forskningen og formidling af den frie forsknings aftryk i verden, den såkaldte forskningsimpact.

Den samlede bestyrelse for Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. januar 2022 består således af:

  • Maja Horst, professor, DTU - Bestyrelsesformand fra 1. april 2021
  • Birgit Schiøtt, professor, AU
  • Jørgen Frøkiær, professor, AU
  • Lasse Horne Kjældgaard, professor, SDU
  • Lasse Rosendahl, professor, AAU
  • Lone Gram, professor, DTU
  • Mette Marie Rosenkilde, professor, KU
  • Nanna Mik-Meyer, professor, CBS
  • Ole Kirk, vice president, Novozymes A/S

Beskikkelsesperiode

De nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne. Tiltrædelse sker per 1. januar 2022 for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Handlinger tilknyttet webside