Gå til indhold

ESA er nu klar til at modtage ansøgninger

31. marts 2021
Fra i dag og til 28. maj kan du sende din ansøgning om at blive astronaut eller parastronaut hos Den Europæiske Rumorganisation, ESA. Rumrejser er forbundet med mange overraskelser og farer, så erfaring i at håndtere svære situationer er en fordel. Ansøg allerede nu eller forbered dig til senere.

Diversitet og tværfaglighed øger muligheden for at løse komplekse problemer. ESA ønsker derfor en mere ligelig kønsfordeling og at øge mangfoldigheden af nationaliteter, etnicitet og baggrunde. Det gælder både til jobbet som astronaut såvel som til andre job hos ESA.

ESA modtager nu for første gang også ansøgninger til at blive parastronaut. Det vil sige fra personer med specifikke fysiske handikap. Ansøgere som parastronaut skal opfylde samme krav som andre ansøgere.

Kvalifikationer

Alle ansøgere til stillingen som astronaut eller parastronaut skal have en kandidatgrad inden for teknik eller naturvidenskab. Det kan for eksempel være inden for miljø, klima, oceanografi eller geologi. Eller det kan være en kandidatgrad i biologi, fysik, medicin, ingeniørvidenskab eller matematik / datalogi.

Derudover skal man have mindst tre års erhvervserfaring. En ph.d. grad eller flere kandidatuddannelser inden for de ovennævnte fagområder vil være et plus. En baggrund som testpilot accepteres også som grundlag for ansøgning.

Når du uploader din ansøgning, CV og en særlig helbredsattest, skal du samtidig udfylde et spørgeskema som kommer til at spille en stor rolle i den første udvælgelsesfase. Ansøgere vurderes og udskilles i løbet af flere runder. De udvalgte astronauter og parastronauter præsenteres i 2022.

Job i rumbranchen

Der stilles relativt høje krav til astronauter og kun et fåtal bliver udvalgt. Der er dog mange måder at arbejde med rummet på, og i ESA alene vil der komme omkring 1.000 ledige stillinger i løbet af de næste 10 år.

Der vil blive jobmuligheder til både erfarne ingeniører og klimaeksperter såvel som til post docs og jurister under uddannelse. Hos ESA kan du komme til at arbejde med jordobservation og satellitdata, der for eksempel bidrager til at kortlægge, hvordan det står til med klimaet i både Danmark, Arktis og troperne. Viden, der er forudsætningen for den grønne omstilling.

ESA arbejder desuden med ny teknologi inden for til blandt andet genanvendelse, rent vand, klimavenlige fødevarer fangst og lagring af CO2 og grønne brændstoffer. Alle områder, der er yderst relevante, når astronauter skal til Månen og Mars, men også her på jorden.

Yderligere fakta til baggrund

ESA er en multikulturel organisation og astronauter kunne arbejde tæt sammen med mennesker fra mange forskellige baggrunde, over hele verden og i udfordrende situationer. Derfor er klar, kortfattet og hensynsfuld kommunikation et must.

Efter optagelsen skal astronauter gennem et omfattende træningsprogram. Det vil derfor være en fordel at ansøgere har erfaring med udfordrende situationer og ekstreme forhold:

  • Astronauter skal kunne forholde sig rolige under stress og i små lukkede rum. Det betragtes også som en fordel, hvis ansøgere har prøvet at deltage i teamwork om udfordrende opgaver.
  • Astronautkandidater skal have fremragende finmotoriske færdigheder, stærke analytiske evner, samt evnen til hurtigt at forstå ud udnytte komplekse oplysninger.
  • Astronauter skal klare opgaver der kræver moderat til hård fysisk anstrengelse. Det involverer gang, løb, tunge løft, kravl - også i dårligt vejr.
  • Astronautkandidater skal desuden have kørekort, bestå en svømmetest og kunne deltage i parabolflyvning.
  • Træningen omfatter længere tids ophold under vandet (op til 8 timer om dagen) med bl.a. dykker-udstyr.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside