Gå til indhold

Farvel Horizon 2020!

26. august 2021
Et tilbageblik på Horizon 2020 viser, at 12 ud af 100 ansøgere fik succes med deres ansøgning, at de grønne budgetmål blev indfriet og at samarbejde om forskning og innovation også inkluderede resten af verden. Det fremgår af Europa-Kommissionens nye årsrapport om forskning og innovation.

12 ud af 100 ansøgere fik succes i Horizon 2020

Det blev til i alt 283.078 projektansøgninger om penge til forskning og innovation i løbet af Horizon 2020 i årene 2014-2020. De bedste knap 34.000 ansøgninger blev udvalgt til at modtage EU-støtte for over 490 milliarder kroner. Det svarer til en succesrate på knap 12 %. Omkring 40 % af tilskudsmodtagerne var videregående uddannelsesinstitutioner.

Hvordan gik det med klimaet i Horizon 2020?

EU’s medlemslande og Europa-Kommissionen havde sat sig som mål, at

  • 35 % af budgettet for Horizon 2020 skulle gå til klimaforskning og -innovation 
  • 60 % af budgettet skulle gå til bæredygtig udvikling.

Målet for bæredygtig udvikling blev overopfyldt (65 %), men til gengæld så det ved udgangen af 2020 mindre godt ud med klimamålsætningen (31 %). Det blev rettet op med lanceringen af nye opslag under EU’s ”Green Deal” i 2021 om blandt andet klimaneutrale byer, biodiversitet og vedvarende energiteknologi. Opgørelsen viser nu, at i alt 36 % af Horizon 2020-budgettet har understøttet Europas bedste projekter inden for klima og grøn omstilling.

Samarbejdede vi med resten af verden?

Den seneste opgørelse over Horizon 2020, viser, at Europas forskere og virksomheder har gjort det godt, når det gælder projekter med partnere fra resten af verden. Lande uden for EU med en Horizon-associeringsaftale bidrog med knap 9 % af budgettet. Og 4 % af deltagerne i Horizon 2020 var fra 3.lande uden associeringsaftale.

Det lykkedes alt i alt at vende en ellers faldende tendens til internationalt samarbejde – og det er stadig mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie, der tegner sig for langt størstedelen af deltagelsen fra ikke-associerede tredjelande.

Tiden vil vise, hvordan samarbejdet udvikler sig i det ny program, Horizon Europe, hvor Storbritannien forventes at blive en af de associerede partnere.

Læs mere

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside