Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Godkendelse af ansøgning om nye uddannelser afgøres senere i 2021

Godkendelse af ansøgning om nye uddannelser afgøres senere i 2021

Uddannelses- og forskningsministeren træffer først endelig afgørelse om ansøgninger af en række nye fuldtidsuddannelser senere på året. Det skal ses i lyset af, at regeringens kommende udspil om uddannelser i hele landet kan ændre rammerne for udbud af uddannelser.
Kontakt
Dorthe Høst Sarup
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 95 70
Email: dhs@ufm.dk

13. april 2021

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i alt modtaget 15 ansøgninger til prækvalifikation, heraf 8 nye uddannelser, 3 nye udbud og 4 ansøgninger om dublering. Set i lyset af at regeringen er på vej med et politisk udspil om uddannelser i hele landet, som kan påvirke rammerne for udbud af videregående uddannelser, er det besluttet at vente med at træffe endelig afgørelse i forhold til eventuelle nye fuldtidsuddannelser.

Uddannelses- og forskningsministeren har dog valgt at godkende tre masteruddannelser. Da disse uddannelser ikke er fuldtidsuddannelser, forventes de ikke på samme måde at blive berørt af det kommende udspil om uddannelser i hele landet. Det drejer sig om master i intelligence og cyberstudier på henholdsvis dansk og engelsk på Syddansk Universitet samt en master i forretningsudvikling på CBS. Der er ligeledes godkendt en ny maskinmesteruddannelse, der skal udbydes på Grønland af Maskinmesterskolen København.

Uddannelses- og Forskningsministeren forventes at træffe afgørelse om de afventende prækvalifikationsansøgninger senest i forbindelse med næste prækvalifikationsrunde i efteråret 2021.

Fakta om prækvalifikation

Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fem tilfælde:

  • Oprettelse af en ny videregående uddannelse eller skift af uddannelsessprog fra dansk til andet sprog på en allerede udbudt uddannelse.
  • Oprettelse af et nyt udbud af en eksisterende videregående uddannelse, som institutionen ikke allerede er godkendt til at udbyde.
  • Dublering af et uddannelsesudbud, som institutionen allerede udbyder i en anden by eller med et andet undervisningssprog.
  • Flytning af et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by.
  • Hvis en uddannelsesinstitution ønsker at sammenlægge to eksisterende uddannelser til én ny uddannelse, og såfremt denne nye uddannelse har et andet formål og erhvervssigte end de oprindelige.

 

Senest opdateret 13. april 2021