Gå til indhold

Inspiration til strategisk samarbejde mellem industrien og videninstitutioner i Danmark: ICDK-rapport peger på nye potentialer

15. december 2021
Innovations Centre Denmark (ICDK) i München præsenterer i ny rapport en række eksempler fra Sydtyskland på offentlig-private partnerskabsmodeller mellem forsknings- og videninsitutioner og industrien til inspiration for danske aktører.

ICDK München har i gennem et par år arbejdet med Industry-on-Campus og et fokus på forskellige former for langsigtet, strategisk offentligt-privat samarbejde mellem industri og videninstitutioner med udgangspunkt i Sydtyskland. I Sydtyskland er der flere eksempler på denne type samarbejder, som ofte er ført an af stærke tekniske universiteter, forskningsorganisationer og eksempler på støtte fra offentlige myndigheder. Viden om Sydtysklands styrkeposition har værdi for Danmark ved at inspirere, erfaringsudveksle og give meget konkrete bud på tiltag, som danske aktører kan implementere, kopiere eller delvist integrere i allerede eksisterende samarbejder mellem videninstitutioner og industrien. Formålet med denne type partnerskaber er i sidste ende at forbedre videnoverførslen mellem forskningsinstitutioner og industrien til gavn for samfundet.

Rapporten er inddelt i 5 primære kapitler, som:

  • giver en introduktion til partnerskabsmodellen Industry-on-Campus, hvorfor netop Sydtyskland har succes med denne og lignende modeller, og hvorfor det er relevant for danske aktører.
  • lister en række karakteristika ved disse partnerskaber og beskriver forskellige former for interaktion mellem universiteter og virksomheder på campus.
  • kortlægger Industry-on-Campus-partnerskaber i Sydtyskland og fremhæver udvalgte eksempler med interviews af involverede parter.
  • anbefaler en række tiltag og fokusområder for danske aktører og giver en kort beskrivelse af ICDK Münchens videre arbejde med Industry-on-Campus.
  • Præsenterer øvrige aktiviteter afholdt og igangsat af ICDK München i regi af Industry-on-Campus-fokus.

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et samarbejde mellem de to danske ministerier: Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet. ICDK har 7 centre strategisk placeret i innovative hotspots rundt omkring i verden. Centrene bistår den danske triple-helix-model ved at fremme adgang til international viden, netværk, innovation, kapital og markeder.

Handlinger tilknyttet webside