Gå til indhold

Nye restriktioner på de videregående uddannelsesinstitutioner

17. december 2021
COVID-19 – og særligt den nye variant Omikron – spreder sig med stigende hast i Danmark. For at begrænse smittespredningen bliver der fra søndag den 19. december 2021 indført nye restriktioner på de videregående uddannelsesinstitutioner.

På baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen har regeringen fået opbakning fra Folketingets Epidemiudvalg til at indføre yderligere tiltag i håndteringen af den stigende COVID-19-smitte i samfundet. På Uddannelses- og Forskningsministeriets område betyder det bl.a., at der indføres krav om mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionerne.

Kravet om mundbind eller visir gælder for studerende, ansatte og besøgende mv. på de videregående uddannelsesinstitutioner, når man befinder sig indendørs. Kravet vil gælde ved færden på fællesarealer, for eksempel i kantiner, men ikke i forbindelse med undervisning og eksamen. Mundbind eller visir kan desuden fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, f.eks. ved indtagelse af mad og drikke.

Fra primo januar 2022 opfordres uddannelsesinstitutionerne desuden til at organisere undervisningen i faste hold og til at omlægge eksamener, så de afholdes virtuelt, hvor det er praktisk muligt.

Herudover er ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner omfattet af en kraftig opfordring til, at medarbejdere, der har mulighed for det, varetager deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Medarbejdere opfordres desuden til at holde afstand, ligesom der opfordres til rengøring, udluftning og god hygiejne mv.

Kravet om gyldigt coronapas på de videregående uddannelsesinstitutioner forlænges med fire uger fra den 19. december. Det betyder, at studerende, ansatte og besøgende mv. fortsat skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på uddannelsesinstitutionerne. Det gælder fortsat, at følgende personer er undtagelser fra kravet om coronapas:

  • Børn under 15 år.
  • Personer, der kan dokumentere, at de er undtaget fra COVID-19-tests med dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.
  • Personer, hvor uddannelsesinstitutioner vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt.

Uddannelsesinstitutionerne er desuden tidligere opfordret til at aflyse arrangementer, som primært har et socialt formål.


For yderligere oplysninger:

De videregående uddannelsesinstitutioners spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk.

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181.

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål.

Handlinger tilknyttet webside