Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Nyt forsøg med teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen

Nyt forsøg med teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen

Københavns Professionshøjskole (KP) har fået grønt lys til at tilbyde teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen i Campus Carlsberg i København.
Kontakt
Stine Glavind Eskesen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 64
Email: sges@ufm.dk

26. august 2021

I forlængelse af det nationale fokus på teknologiforståelse, bl.a. med det omfattende forsøgsprojekt i folkeskolen har KP søgt om mulighed for at etablere en forsøgsordning med teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen. Forsøget tager afsæt i, at der på skoleområdet aktuelt arbejdes med teknologiforståelse som forsøgsfag og skal bidrage til at udvikle lærerfagligheden på området.

KP har på baggrund af en faglig kapacitetsopbygning på teknologiforståelsesområdet opnået erfaringer, der kan bruges til videreudvikling af området. Konkret tager forsøget udgangspunkt i kompetenceområderne i Børne- og Undervisningsministeriets forsøgsprogram i folkeskolen og bygger videre på erfaringerne fra et tidligere forsøgs- og udviklingsprojekt med etableringen af et særligt specialiseringsmodul om Teknologiforståelse og digital dannelse, som KP og andre professionshøjskoler efterfølgende har gjort obligatorisk for alle lærerstuderende.

Forsøget etableres på Campus Carlsberg i København, hvor der er laboratoriefaciliteter, bl.a. i tilknytning til Future Classroom Lab.

KP vil tilbyde faget til studerende fra sommeroptag 2020, der skal vælge deres undervisningsfag med opstart foråret 2022. Forsøget bliver gennemført i to runder med henblik på tilretning på baggrund af løbende evaluering. De første studerende med kompetencer til undervisning i teknologiforståelse forventes at dimittere i sommeren 2024. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer, at forsøget med teknologiforståelse som undervisningsfag kan give gode muligheder for at få viden og erfaringer til den fremadrettede indsats på området og dermed også lægge et solidt fagligt fundament for en eventuel indførsel af teknologiforståelse som fag og/eller faglighed i folkeskolen.

Styrelsen har i forbindelse med godkendelsen blandt andet bedt KP om at sikre, at der vil være relevante praktikpladser til de studerende i forsøgsperioden.

Senest opdateret 27. august 2021