Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Skærpede COVID-19-restriktioner bliver yderligere forlænget

Skærpede COVID-19-restriktioner bliver yderligere forlænget

Varigheden af de udvidede COVID-19-restriktioner bliver forlænget i hele landet. Tiltagene forlænges, så de nu gælder til den 7. februar 2021.

13. januar 2021

For de videregående uddannelsesinstitutioner i hele landet gælder således fortsat:

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder f.eks. laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk muligt.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Biblioteker skal holde lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug.
 • Afstandsanbefalingen på de videregående uddannelser er sat op fra 1 til 2 meter.
 • Skærpede indrejserestriktioner, herunder:
  • Internationale studerende, der har bopæl i Danmark eller har en gyldig opholdstilladelse*, vil fortsat have mulighed for at rejse ind i landet.
  • Internationale studerende uden bopæl i Danmark, der opfylder et af de øvrige anerkendelsesværdige formål (f.eks. har arbejde i Danmark), vil fortsat have mulighed for at rejse ind i landet. Bemærk, at der gælder særlige regler om anerkendelsesværdige formål for rejsende fra Storbritannien og Sydafrika.
  • Det betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse i Danmark alene at være studerende.
  • Kravet om test 72 timer forud for indrejse skærpes til 24 timer.

Nationale restriktioner

Når de skærpede restriktioner ophører og indtil den 28. februar 2021, gælder der en række andre nationale restriktioner for de videregående uddannelser:

 • Krav om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutionerne
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Dog ikke hvis arrangementer sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at det afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte
 • Opfordring til at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.

For yderligere oplysninger:

De videregående uddannelsesinstitutioners spørgsmål vedrørende COVID-19 kan rettes til:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181.

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål.

* Tilføjet 16. januar: 'eller har en gyldig opholdstilladelse'. /Webredaktionen

Senest opdateret 16. januar 2021