Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer ny koncernstrategi

18. november 2021
Uddannelses- og Forskningsministeriets nye koncernstrategi skal sætte retning for koncernens arbejde de kommende år.

Ministeriets nye koncernstrategi er i dag blevet præsenteret for medarbejdere i koncernen, som består af ministeriets departement og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

- Uddannelse, forskning og innovation er en afgørende del af svaret, når det handler om at løse de store samfundsudfordringer og samtidig gribe de mange nye muligheder, der skabes af udviklingen. Den nye strategi skal ruste os bedst muligt til at løfte den vigtige opgave, vi har i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Jeg glæder mig til at føre ambitionerne ud i livet sammen med de mange dygtige og engagerede medarbejdere i hele koncernen, siger departementschef Hanne Meldgaard.

Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for at styrke hele Danmark gennem uddannelse, forskning og innovation. Ud over mål og kerneopgaver indeholder den nye koncernstrategi fem strategiske fokusområder:

 1. Attraktiv arbejdsplads med trivsel og faglig udvikling 
 2. Politisk relevante løsninger af høj faglig kvalitet
 3. Helhedsorienteret implementering med systematisk opfølgning
 4. Sikker og effektiv drift med proces- og systemunderstøttelse
 5. God forvaltning og ordentlighed.

De fem strategiske fokusområder er der, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet som koncern særligt skal holde fokus på at fastholde, forbedre og udvikle os.

Endelig beskriver strategien de grundlæggende værdier, som koncernen arbejder efter. Værdierne er faglighed, samarbejde, arbejdsglæde, handlekraft og udsyn.

- Det er vigtigt, at vi som ministerium hele tiden har fokus på at udvikle os, så vi kan imødekomme de krav og forventninger, der er til os. Det gælder ikke mindst i forhold til os selv og vores egen udvikling som attraktiv arbejdsplads. De strategiske fokusområder beskriver derfor både nogle styrkepositioner, som vi ønsker at fastholde, men samtidig også nogle områder, hvor vi som koncern har et udviklingspotentiale, siger Hanne Meldgaard.

Hvem er Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)? 

 • I UFM har vi ansvaret for videregående uddannelser, forskning, innovation og SU-området.

 • Vores ministerium består af et departement og en styrelse; Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 • Vi er beliggende i København, men har også kontorer i Svendborg og Odense.

 • Vi er cirka 650 ansatte i alt i ministeriet.

 • Vi forvalter cirka 52 milliarder kroner, heraf cirka 21 milliarder kroner til SU.

 • Vi har cirka 260.000 studerende på vores uddannelsesinstitutioner.

 • Vi har cirka 43.000 ansatte i vores sektor.

 • Institutioner og aktører, som er tilknyttet UFM, er bl.a. universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske uddannelser, maritime uddannelser, offentlige forskningsfonde, GTS’er samt mindre statsinstitutioner. 

Handlinger tilknyttet webside