Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nedsætter en følgegruppe, der skal få ny national strategi for forskningsdata til at blive til virkelighed

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nedsætter en følgegruppe, der skal få ny national strategi for forskningsdata til at blive til virkelighed

I starten af september blev en ny national strategi for forskningsdata management offentliggjort. Den skal bidrage til, at det bliver lettere at finde og genbruge data for forskere i Danmark. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nedsætter en følgegruppe, der skal koordinere strategiens implementering
Kontakt
Thomas Midtgaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 92
Email: thmi@ufm.dk

10. september 2021

Forskning skaber resultater, som kan udnyttes af samfundet til at adressere såvel globale som nationale udfordringer. I kraft af den igangværende digitalisering kan forskningsresultater deles og bruges hurtigere og nemmere. Hvis forskningsdata har standardiserede formater kan de nemmere anvendes og genbruges af andre forskere, og resultater kan reproduceres med henblik på en sammenligning af resultaterne. Det fremmer en mere effektiv og bedre forskning, herunder øger tilliden til forskningen. De principper for standardisering af forskningsdata man er blevet enige om på europæisk og internationalt niveau, omtales ofte som FAIR, hvilket står for Findable, Accessible, Interoperable og Reusable, hvilket oversat til dansk betyder, at forskningsdata skal kunne findes, tilgås, sammenkobles og genbruges.

”Forskningsdata, som genbruges evt. sammen med nye data eller med data fra andre forskningsområder bidrager til ny viden, som ofte ikke ville fremkomme uden genbrug. Vi kender det allerede fra samkøring af registre, men nu skal det gøres mere generelt. For at opnå dette et er nødvendigt, at forskningsdata organiseres og gemmes, så de kan findes igen og indholdet kan forstås og bruges af andre", siger formand for Dansk E-infrastruktur Konsortium, John Renner Hansen, der har været formand for styregruppen, der har udarbejdet strategien.

For at gøre den nye strategi til virkelighed nedsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en følgegruppe, der skal koordinere strategiens implementering. Følgegruppen får til formål at koordinere arbejdet med de indsatsområder fra strategien, der kræver en særlig national koordinering på tværs af forskningsinstitutionerne, der har det primære ansvar for at forskningsdata i højere grad bliver FAIR.

”At ændre den praksis man har på forskningsinstitutioner for, hvordan man producerer og gemmer forskningsdata vil kræve en meget stor indsats. Den nye nationale strategi for data management er således yderst ambitiøs. Jeg håber derfor meget, at denne følgegruppe, kan være med til at hjælpe forskningsinstitutionerne med dette arbejde og her igennem være med til at sørge for, at strategien også bliver til virkelighed”, siger direktør Hans Müller Pedesen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Senest opdateret 14. september 2021