Gå til indhold

Danmarks bidrag til ESA’s rumprogrammer i 2023-2025

23. november 2022
Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen CM22. Medlemslandene gav samlede tilsagn til et budget på i alt 126 milliarder kroner til nye aktiviteter de næste tre til fem år.

ESA nyny.jpg

ESA’s 22 medlemslande samt observatører holdt d. 22.-23. november 2022 ministerkonference i Paris, hvor ESA’s aktiviteter for de næste tre til fem år blev planlagt og besluttet. Danmark var repræsenteret ved vicedirektør Annemarie Falktoft fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Foto: ESA.

På ministerkonferencen for den europæiske rumorganisation ESA i Paris den 22.-23. november 2022, har Danmark forpligtiget sig til ESA’s rumprogrammer og udviklingsaktiviteter for ca. 734 mio. kr. i perioden 2023-2025.

Danmark bekræftede ved konferencen sit fortsatte engagement i ESA’s obligatoriske og grundvidenskabelige aktiviteter samt de frivillige programaktiviteter som jord- og klimaovervågning, udforskning af vores nære solsystem, sikkerhed i og fra rummet samt ESA’s teknologi og applikationsudvikling.

De 22 medlemslande vedtog enstemmigt budgettet for de obligatoriske programmer for perioden 2023-25 på i alt ca. 24 mia. kr. (3,2 mia. euro), og med mulighed for forlængelse for yderligere to år frem mod 2027 (i alt 40,1 mia. kr. eller 5,4 mia. euro).

Danmarks tilsagn om bidrag til de ikke-obligatoriske programmer ved ministerkonferencen er givet inden for rammerne af de gældende bevillinger i finansloven for 2022. Se fordelingen af Danmarks bidrag til ESA’s ikke-obligatoriske aktiviteter på delprogramniveau nedenfor.

For presse: 

Kontakt presseenheden, , +45 7231 8181


Dansk bidrag i mio. euro til ESA's frivillige programmer ved ESA Ministerkonferencen for 2023-25

Earth Observation

17 MEUR

Future EO-1 segment 2

13

CSC-4 phase 2 (Copernicus Space Component)

3

Earth Watch – CLIMATE-SPACE

1

Human and Robotic Exploration

13,7 MEUR

Envelope: Humans in Leo, Humans Beyond LEO,

13,7

Luna Robotic Exploration, Mars Robotic Exploration,

SciSpace, ExPeRT

Telecommunication and Integrated Applications

3,5 MEUR

ARTES 4.0 Future Preparation

0,25

ARTES 4.0 Core Competitiveness

1

ARTES 4.0 Business Applications Space Solutions

0,75

EU Secure Connectivity

1

Civil Security from Space

0,5

Space Safety Programme

4,3 MEUR

Envelope:  COSMIC, HERA, VIGIL, ADRIOS

4,3

Enabling And Support

3 MEUR

General Technology Support Programme Element 1, 2

3

PRODEX

2 MEUR

Scientific Experiment Development Programme

2

Kontakt

Annemarie Falktoft
Vicedirektør
Tlf.: +45 72 31 80 16
Email: amfa@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside