Gå til indhold

Det samlede slutresultat for Danmarks deltagelse i Horizon 2020 er nu klar

31. oktober 2022
De sidste resultater for det europæiske program Horizon 2020 er nu endelig landet. Slutresultatet viser, at Danmark er med i 2.707 internationale forsknings- og innovationsprojekter og særligt aktive indenfor det grønne område og grundforskning.

Danske deltagere fra bl.a. forskningsverden og erhvervslivet har i løbet af de seneste syv år deltaget i 2.707 internationale forsknings- og innovationsprojekter. Disse har kastet ca. 12,5 mia. kroner i bevillinger af sig, hvilket svarer til 2,6% af de uddelte midler fra programmet i årene 2014-2021.

Ansøgninger til Horizon 2020 med deltagere fra Danmark har samlet set haft en succesrate på 15,1%. Til sammenligning er den samlede succesrate blandt alle deltagerlande 12%.

Danmark i top-tre

I sammenligning med andre landes hjemtag af midler fra programmet målt pr. indbygger er Danmark i top-tre blandt de 20 lande, som har modtaget flest midler fra Horizon 2020:

  1. Norge (ca. 2,3 mia. kroner pr. million indbyggere)
  2. Holland (ca. 2,25 mia. kroner pr. million indbyggere)
  3. Danmark (ca. 2,22 mia. kroner pr. million indbyggere)

Dansk 2. plads på det grønne område

Særligt på det grønne område har danske aktører været meget aktive. På området, der dækker over programmerne for klima, energi og bioøkonomi, har Danmark opnået en samlet succesrate på 20,3% samt et samlet hjemtag på ca. 3 mia. kroner. Hvis man opgør dette tal pr. million indbyggere, er det et hjemtag på knap 530 mio. kroner. Dette placerer Danmark som nummer 2 på listen over højeste hjemtag pr. million indbyggere på det grønne område efter Norge. Alt i alt har Danmark været med i 547 grønne internationale forsknings- og innovationsprojekter, hvoraf 108 har været som koordinator.

Fri forskning

Et andet område, hvor Danmark også klarer sig godt, er inden for det Europæiske Forskningsråd. Her har forskerne i Danmark succes med at hente bevillinger til excellent forskning baseret på deres egne idéer. Danmark har opnået 185 bevillinger til fri forskning i årene 2014-21, som samlet set beløber sig til ca. 2,6 mia. kroner.

Danmark samarbejder mest med lande i Europa om forskning og innovation

Ud over finansieringen fra Horizon 2020 nyder deltagerne også godt af det internationale netværk, der dannes i konsortier. Gennem de seneste syv år har danske forskere og virksomheder samarbejdet med deltagere fra 60 forskellige lande. Der er stor forskel på omfanget af samarbejdet. Ser man på de lande, danske partnere har arbejdet mest sammen med, er det de store lande i Europa, der fylder mest. Tyskland, UK og Frankrig, Italien og Spanien udgør således Danmarks top-fem over internationale samarbejdspartnere efterfulgt af Holland, Belgien og Sverige.

Læs mere

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk
Anders Ødegaard
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 92
Email: aod@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside