Gå til indhold

Faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

19. december 2022
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Fristen for indstilling af kandidater er den 20. februar 2023.

Faglige nævnsmedlemmer og suppleanter i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed skal være anerkendte forskere. Det vil sige, at de i en årrække aktivt skal have beskæftiget sig med forskning på videnskabeligt plan og være på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. Nævnets faglige medlemmer og suppleanter skal repræsentere forskellige videnskabelige forskningsområder.

De faglige nævnsmedlemmer og suppleanter udpeges i deres personlige egenskab af uddannelses- og forskningsministeren. Danmarks Frie Forskningsfond høres over de indstillede forslag til faglige medlemmer og suppleanter forud for udpegningen.

De nye faglige nævnsmedlemmer og suppleanter til nævnet udpeges for en periode på indtil 4 år fra den 1. juli 2023. Genudpegning er mulig indtil medlemmet eller suppleanten har været udpeget i en samlet periode på op til seks år.

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Nævnet behandler danske sager om videnskabelig uredelighed efter de rammer, som er fastsat i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v. Nævnet bidrager herved til at styrke og sikre troværdigheden og integriteten i dansk forskning. Sagerne sker som hovedregel efter anmeldelse til den forskningsinstitution, hvor forskningen er udført.

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed består af en formand, der er landsdommer og 8-10 faglige medlemmer. For hvert fagligt medlem er der en suppleant.

 

Kontakt

Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk
Martin Kruse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 28
Email: mkru@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside