Gå til indhold

Ny rapport fra ICDK München: Test- og demonstrationsfaciliteter i Sydtyskland

20. december 2022
I Sydtyskland indgår universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder med stor succes i nye samarbejdsformer, som indebærer, at virksomheder rykker helt ind på et forskningscampus. ICDK Münchens nye rapport giver inspiration til, hvordan de sydtyske erfaringer kan bringes i spil i Danmark.

Foto: Outlook om test og demonstrationsfaciliteter i Sydtyskland

Et tæt samarbejde mellem forskning og industri skaber fundament for udvikling af innovative teknologier, der kan bidrage til løsning af morgendagens samfundsmæssige udfordringer og sikre fremdrift i den grønne omstilling. Her er test- og demonstrationsfaciliteter, og hvordan disse bedst bringes i spil i sådanne samarbejder, et vigtigt emne, særligt på områder, hvor teknisk innovation involverer prototyping og test i stor skala. Derfor har Innovation Centre Denmark München undersøgt nærmere, hvordan sydtyske aktører fra forskning og industri sammen har organiseret sig for at skabe gode rammer for langvarige innovationspartnerskaber med udgangspunkt i testfaciliteter.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut og dykker ned i trends i det sydtyske innovationsøkosystem inden for test- og demonstrationsfaciliteter samt konkrete politiske initiativer, som styrker den dertilhørende innovationsinfrastruktur. Rapporten giver endvidere et overblik over 57 udvalgte test- og demonstrationsfaciliteter, som er særligt relevante for danske aktører at kigge mod for inspiration, samt eksempler på konkrete samarbejdsmodeller. En række af disse modeller illustreres gennem fem casestudier baseret på interviews med sydtyske innovationsaktører.

Innovation Centre Denmark (ICDK) har syv centre strategisk placeret i innovationshotspots rundt omkring i verden. ICDK bistår den danske triple-helix-model ved at fremme adgang til international viden, netværk, innovation, kapital og markeder. ICDK er etableret i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Kontakt innovationsattaché hos ICDK München, Ulrik Kjølsen Olsen, for yderligere informationer om rapporten og aktiviteter inden for test og demonstration på e-mail: ulkjol@um.dk, telefon: +49 171 309 6314

Handlinger tilknyttet webside