Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Mod nye mål - Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg tager hul på implementeringen af de nye målsætninger i Danmarks rumstrategi

Mod nye mål - Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg tager hul på implementeringen af de nye målsætninger i Danmarks rumstrategi

Med de nye målsætninger er det bl.a. ambitionen at øge integrationen af rumområdet i den grønne forskning, innovation, udvikling og demonstration. Et nyoprettet Forum for Rumbaseret Innovation og Forskning skal bidrage hertil. Rapporten belyser også EU’s nye rumprogram, rumøkonomien og meget mere.

09. februar 2022

Satellitter har længe understøttet vores evne til at observere vejr, klima og klimaforandringer, kommunikere over store afstande og navigere sikkert til vands, til lands og i luften. Potentialet er imidlertid større. Med de opdaterede målsætningerne i Danmarks nationale strategi for rummet er det hensigten at øge integrationen af rumområdet i den grønne forskning, innovation, udvikling og demonstration, og dermed accelerere udviklingen af nye grønne løsninger og teknologisk udvikling.

Rapporten beskriver de første initiativer, som Det Tværministerielle Rumudvalgs har igangsat med henblik på implementering af målsætningerne, f.eks. oprettelsen af et nyt Forum for Rumbaserede Innovation og Forskning. Det Tværministerielle Rumudvalg vil løbende opdatere med nye initiativer, der skal styrke implementeringen af målsætningerne.

I 2021 samlede EU størstedelen af sine rumaktiviteter i et samlet rumprogram med et budget på knap 15 mia. euro. Rapporten giver en status på udviklingen af programmets fire delkomponenter samt beskriver rollefordelingen mellem Europa-Kommissionen, det nye EU Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) og den europæiske rumorganisation (ESA).

Dette års rapport beskriver også udviklingen i det danske rumerhverv, rumpartnerskaberne, arbejdet i underudvalgene til Det Tværministerielle Rumudvalg og en række andre temaer og udviklinger, der har bidraget til at gøre 2021 til et begivenhedsrigt år på rumområdet.

Det Tværministerielle Rumudvalg består af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet, Transportministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.

Senest opdateret 09. februar 2022