Gå til indhold

Nyt program støtter grønt internationalt samarbejde

20. december 2022
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i 2022 uddelt 17 bevillinger under det første opslag til Global Innovation Network Programme (GINP)

GINP er rettet mod institutter på universiteter, klynger, GTS’er, hospitaler med forskning og andre statsfinansierede forskningsinstitutioner. Det er et formål med GINP at øge disse aktørers muligheder for at skabe og/eller fastholde netværk på specifikke områder med et betydeligt innovationspotentiale til gavn for det danske innovations-økosystem. Programmet giver tilskud til netværksskabende aktiviteter mellem forsknings- og innovationsaktører fra Danmark og lande uden for EU og EØS.

Ved programmets første ansøgningsrunde i 2022 har styrelsen modtaget 52 ansøgninger for i alt DKK 37,7 millioner danske kroner. Ansøgningerne dækker bredt over det tilskudsberettigede ansøgerfelt, dog med universiteterne stadig som største ansøgergruppe. Omkring halvdelen af ansøgningerne ligger inden for det grønne område, hvor netværk inden for vand og energi har stor interesse. Også netværk inden for digitalisering er godt repræsenteret med ansøgninger inden for bl.a. emnerne AI, kvante- og vandteknologi. Netværk inden for ’life science’ udgør en mindre gruppe af ansøgninger. En liste over mest populære ønskede samarbejdslande toppes af USA med UK og Brasilien på en delt andenplads. Andre efterspurgte samarbejdslande er Canada og Indien.

17 af de modtagne ansøgninger har fået tildelt en bevilling. Der er i alt udmøntet over 13,6 millioner danske kroner.

Du kan se, hvem der har modtaget bevilling i 2022 her på Uddannelses og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Benedikta Harris
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 54
Email: bsha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside