Gå til indhold

Regeringen hjælper KU med huslejestigningen på Niels Bohr Bygningen

04. februar 2022
Københavns Universitet skal kun betale den oprindelige husleje for Niels Bohr Bygningen plus de tillægsønsker, universitetet har godkendt, så længe voldgiftssag pågår.

Regeringen har den 2. februar iværksat tre initiativer, som skal skabe ro og stabilitet omkring Københavns Universitets udgifter til Niels Bohr Bygningen.

- Byggeriet af Niels Bohr Bygningen er stærkt forsinket og langt dyrere end forventet. Det er utilfredsstillende. Det risikerer at gå ud over uddannelse og forskning i sidste ende, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Pedersen.

For det første skal Københavns Universitet derfor alene betale den oprindeligt beregnede husleje samt husleje for de tillægsaftaler, som universitet har godkendt, så længe voldgiftssagen mellem Bygningsstyrelsen og universitetet står på. Det vil sige en husleje på ca. 91 mio. kr. om året.

For det andet vil regeringen søge tilslutning til at finde en løsning på situationen, hvis afgørelsen af voldgiftssagen medfører en husleje, der er uholdbar for Københavns Universitets samlede økonomi.

For det tredje har regeringen besluttet at igangsætte en undersøgelse af, om huslejeordningen for universiteterne kan indrettes på andre måder. Et spor herunder vil være, om bygningsselveje kan være en vej at gå.

- Nu kører der en voldgiftssag om regningen for byggeriet, og den vil ikke være færdig inden bygningen kan tages i brug. Mens sagen kører, skal universitetet kun betale den husleje, der oprindeligt var regnet med. Hvis voldgiftssagen så viser, at Københavns Universitet skal betale en uholdbart høj husleje, så vil regeringen tage hånd om det politisk efter drøftelse med Folketingets partier, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Den nye Niels Bohr Bygning er et laboratorie- og undervisningsbyggeri, som bliver en del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Vejdirektoratet forventer, at bygningen er klar til overdragelse den 1. juli 2022.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 818

Handlinger tilknyttet webside