Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Tilskud under den midlertidige bevillingslov for 2023

Tilskud under den midlertidige bevillingslov for 2023

Folketinget har den 22. december 2022 vedtaget en midlertidig bevillingslov for 2023. Loven træder i kraft 1. januar 2023 og vil gælde, indtil en finanslov for 2023 træder i kraft.

22. december 2022

Baggrunden for den midlertidige bevillingslov er, at Folketinget ikke kunne nå at færdigbehandle et finanslovforslag for 2023 før finansårets begyndelse 1. januar 2023.

Formålet med en midlertidig bevillingslov er at sikre, at statens aktiviteter kan fortsætte uforstyrret, indtil en finanslov for 2023 er vedtaget.

Udgangspunktet for disponering er de hjemler, som var gældende for finanslov 2022 samt senere vedtagne love og aktstykker. Det gælder med mindre hjemlerne er sat til at ophøre efter 2022. Samtidig vil der blive udvist tilbageholdenhed med at foretage udgiftsmæssige dispositioner, indtil en finanslov for 2023 er vedtaget.

De konkrete rammer for den enkelte institution, fond m.fl. vil fremgå af et bevillingsbrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inden nytår.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseenheden, , +45 7231 8181

Senest opdateret 06. januar 2023