Gå til indhold

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ny formand og medlemmer til Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

04. oktober 2022
Som ny formand har uddannelses- og forskningsministeren udpeget Nanna Højlund, næstformand i FH.

Ny formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) bliver Nanna Højlund, næstformand i FH. Hun afløser Conni Simonsen, som har været formand for rådet siden 1. april 2014.

Herudover har uddannelses- og forskningsministeren udpeget følgende medlemmer, som ligesom formanden beskikkes til 30. april 2024:

 • Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark
 • Henrik Pedersen, områdechef, Akkrediteringsinstitutionen
 • Mads Eriksen Storm, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
 • Mette Nielsen, Chefkonsulent, DI
 • Lars Djernæs, Chefkonsulent, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • Thomas Christensen, Uddannelseschef, Ledernes Hovedorganisation
 • Maya Ryevad Lauritsen, Seniorkonsulent, Danske Regioner
 • Morten Kamp Thomsen, Seniorkonsulent, Danske Regioner
 • Kristine Wiberg Plousgaard, Souschef, KL
 • Anne Marie Ladefoged, Chefkonsulent, KL
 • Dorthe Boe Danbjørg, Næstformand, Dansk Sygeplejeråd
 • Casper Arnsbo Poulsen, International professionskonsulent, BUPL
 • Gitte Brückner, Politisk rådgiver, HK Danmark
 • Anne Kristine Andersen, Uddannelsespolitisk konsulent, FH
 • Lisbeth Møller Nielsen, Uddannelsespolitisk chefkonsulent, IDA
 • Mikkel Hugo Bruun, Næsformand i DESO, Erhvervsakademierne
 • Caroline Holdflod Nørgaard, Forperson for LL, Professionshøjskolerne
 • Jens Mejer Pedersen, Rektor, UCL
 • Steen Enemark Kildesgaard, Rektor, KEA
 • Jørgen Prosper Sørensen, Uddannelsespolitisk konsulent, Tekniq (tilforordnet)
 • Jens Erik Mogensen, lektor, Københavns Universitet (tilforordnet)

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) er nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i henhold til § 18 i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Rådet har til opgave at rådgive uddannelses- og forskningsministeren om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, herunder om følgende ti forhold:

 1. Uddannelsernes udvikling.
 2. Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet.
 3. Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet.
 4. Formål og strukturelle rammer.
 5. Adgangskrav.
 6. Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder.
 7. Rammer for forsøgsvirksomhed.
 8. Efter- og videreuddannelse.
 9. International uddannelse.
 10. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Kontakt

Line Thorup
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 90
Email: lith@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside