Gå til indhold

Åbent opslag efter medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu kandidatforslag til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond med frist 12. marts 2023.

Danmarks Innovationsfond er erhvervslivets, iværksætternes og videninstitutionernes adgang til finansiering af højteknologiske og innovative udviklingsprojekter. Derudover tilbyder fonden finansiering af strategisk og kapacitetsopbyggende forskning, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og bidrage til danske offentlige og private videnmiljøer inden for bl.a. grøn omstilling og sundhedsområdet.

Det er Innovationsfondens opgave at løfte regeringens ambitioner i tæt samarbejde med fondens partnere. For at nå målet om at reducere Danmarks CO2-aftryk og sætte skub i den grønne omstilling har regeringen de seneste år prioriteret markant flere midler til investering i grøn forskning. På den baggrund har Innovationsfonden intensiveret sit fokus på grøn innovation, herunder udvikling af strategiske virkemidler, der kan løfte forsknings- og innovationskapaciteten inden for hele forsknings- eller teknologiområder. Dette afspejles bl.a. i fondens store og vigtige arbejde med de fire strategisk udpegede grønne missioner.

Innovationsfondens bestyrelse består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer. Konkret gælder opslaget udpegningsperioder, der forventes at begynde 1. juli 2023. Op til fire nye medlemmer af bestyrelsen kan udpeges i det omfang, der ikke sker genudpegning af siddende medlemmer. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres personlige egenskaber. Enhver person eller organisation kan indsende kandidatforslag.

Læs hele opslaget efter bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond:

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest 12. marts 2023.

Kontakt

Søren Karlsen Glensholm
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 80 95
Email: skg@ufm.dk
Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside