Gå til indhold

Bekendtgørelse for ny læreruddannelse sendt i høring

03. februar 2023
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har omsat den politiske aftale om en reform af læreruddannelsen til et udkast til ny bekendtgørelse for uddannelsen. Høringen af bekendtgørelsen varer i fire uger.

13. september 2022 indgik et bredt politisk flertal en aftale for en ny og bedre læreruddannelse. Aftalens punkter om blandt andet mere og bedre praktik, studiefaglige samtaler med feedback og vejledning samt bedre progression og sammenhæng i uddannelsen er blevet udmøntet i et udkast til en bekendtgørelse for den nye læreruddannelse.

Bilag 1 og 2 indeholder de nye beskrivelser af læreruddannelsens fag. Fagbeskrivelserne er korte og har en tredelt struktur med fagformål, faglige mål og indholdsområder. Udkastene til de 30 fagbeskrivelser er udarbejdet af faglige grupper, hvis deltagere er udpeget af Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter, Censorformandskabet for læreruddannelsen samt Børne- og Undervisningsministeriet (læringskonsulenter). Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har gennemført en teknisk redigering af beskrivelserne i dialog med grupperne.

Bekendtgørelsen og de tilhørende bilag er nu sendt i høring indtil 6. marts 2023. Det samlede materiale er tilgængeligt på høringsportalen.

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk