Gå til indhold

Danmarks Frie Forskningsfond får nyt bestyrelsesmedlem

24. februar 2023
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget professor Klaus Petersen til bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. marts 2023.

Klaus Petersen er professor i dansk velfærdshistorie og -politik ved Syddansk Universitet og træder ind i bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond. Fonden består således af ni bestyrelsesmedlemmer og 75 rådsmedlemmer fordelt på fem faglige forskningsråd.

Skal være med til at sætte strategisk retning for fonden

Sammen med den øvrige bestyrelse skal Klaus Petersen være med til at sætte den strategiske retning for fonden. Fonden arbejder med afsæt i strategien ”Grobund for nybrud” på at styrke vækstlaget i dansk forskning og det internationale udsyn samt, ikke mindst, at sikre rammerne for den grundlagsskabende forskning, der kan lede til nybrud.

Den samlede bestyrelse for Danmarks Frie Forskningsfond pr. 1. marts 2023 består således af:

  • Maja Horst, professor, DTU, bestyrelsesformand
  • Jørgen Frøkiær, professor, AU, næstformand
  • Birgit Schiøtt, professor, AU
  • Klaus Petersen, professor, SDU
  • Lasse Rosendahl, professor, AAU
  • Lone Gram, professor, DTU
  • Mette Marie Rosenkilde, professor, KU
  • Nanna Mik-Meyer, professor, CBS
  • Ole Kirk, selvstændig konsulent inden for bioteknologi

Beskikkelsesperiode

Bestyrelsesmedlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne. Tiltrædelse sker for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Handlinger tilknyttet webside