Gå til indhold

Danske virksomheder anvender ærter, træer og ålegræs til grøn omstilling

12. april 2023
Grise guffer tang, planter erstatter gift og skibe sejler på el. Det er nogle af de grønne projekter, som danske virksomheder indgår i under EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon. Nu kan du læse ti spændende fortællinger i ny udgivelse om virksomheder i grønt og internationalt samarbejde.

Grønne virksomheder ser fordele i europæisk samarbejde

EU’s store program for forskning og innovation Horizon Europe er farvet grønt, og knap hver tredje krone går til projekter, som på den ene eller anden måde bidrager til den grønne omstilling.

Det giver danske virksomheder mulighed for at opnå finansiering, viden og internationalt samarbejde med private og offentlige aktører, der kan udvikle virksomhedens produkter eller teknologi i en grønnere retning.

Nyt inspirationskatalog med ti grønne virksomhedsfortællinger

De gode idéer bag grønne, bæredygtige løsninger, produkter og teknologier kræver globalt udsyn og lokal forankring. Det fortæller ti virksomheder på tværs af Danmark fra Avedøre, Esbjerg og Svaneke i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nye inspirationskatalog GRØN, der netop er offentliggjort.

GRØN udspringer af grøn handlingsplan

Kataloget GRØN er en af flere virksomhedsrettede indsatser i den tværministerielle handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU’s grønne programmer.

Sådan får du mere information

Kontakt

Birgitte Vedelstorp Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 08
Email: bva@ufm.dk
Bodil Kirstine Priemé
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 65
Email: bkp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside