Gå til indhold

Det Tværministerielle Rumudvalgs årsrapport gør status på året der gik 2022

31. januar 2023
Det har været et begivenhedsrigt år på rumområdet, hvor arbejdet med den nationale rumstrategi og den nye geopolitiske virkelighed, som fulgte med den russiske invasion af Ukraine, har påvirket sektoren. Det tværministerielle Rumudvalgs årsrapport 2022 dækker de vigtigste begivenheder.

Det Tværministerielle Rumudvalgs (DTR) årsrapport 2022 giver et overblik over de mange forskellige aktiviteter og initiativer, der blev taget i løbet af 2022 på tværs af DTR-ministerierne for at øge Danmarks udnyttelse af rumbaseret data og infrastruktur inden for b.la. forskning, innovation, grøn omstilling og sikkerhed. Rapporten reflekterer desuden den nye geopolitiske situation i Europa, som følger den russiske invasion af Ukraine og som også påvirker rumområdet, hvor sikkerhed og forsvar i stigende grad indtager en mere prominent rolle.

Rapporten beskriver de aktiviteter, som fandt sted i 2022 som opfølgning på Danmarks nationale strategi for rummet. Der kan bl.a. læses om det indledende arbejde med at gøre Danmark klar til at drage fordel af en kommende EU-mission til måling af drivhusgasser, Danmarks deltagelse i den internationale overvågning af rumtrafik, brug af satellitter til at effektivisere naturforvaltning og meget mere. Herudover beskrives også udviklingen i det danske rumerhverv, rumpartnerskaberne samt en række af 2022’s største rumbegivenheder, såsom afholdelsen af den nationale rumkonference og offentliggørelsen af Andreas Mogensens kommende mission til den internationale rumstation.

Rapporten gør desuden status på udviklingen af rumsektoren i et europæisk perspektiv med fokus på bl.a. EU’s rumprogram og ESA’s ministerkonference.

Det Tværministerielle Rumudvalg består af Uddannelses- og forskningsministeriet, Finansministeriet, Transportministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.

Kontakt

Peter Sloth
Kontorchef
Tlf.: +45 25 36 96 62
Email: pesl@ufm.dk