Gå til indhold

Fristen for at indsende forslag til posten som bestyrelsesformand for DFF er udsat til 1. juni 2023

26. april 2023
Bestyrelsesformanden for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), Maja Horst, tiltræder en stilling som dekan for Faculty of Arts på Aarhus Universitet 1. juni 2023 og udtræder derfor af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse. Uddannelses- og forskningsministeren skal derfor udpege en ny formand.

Det fremgår af den udsendte indkaldelse af 23. marts 2023, at den siddende bestyrelsesformand, Maja Horst, har mulighed for genudpegning for to år mere. Da det nu ikke længere er aktuelt, og forudsætningen for indkaldelsen er ændret, udskydes fristen for at sende forslag til kandidater til posten som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond med fem uger til d. 1. juni 2023 kl. 16.00. Krav og vilkår forbliver de samme som angivet i indkaldelsen udsendt d. 23. marts 2023.

Fristen for at indsende forslag til menige bestyrelsesmedlemmer er fortsat som angivet i indkaldelsen.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek (+45 7231 8335, vka@ufm.dk).

Generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 2363 9410, DFF_forvaltning@ufm.dk)

Handlinger tilknyttet webside