Gå til indhold

Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit oplæringsophold i udlandet

28. april 2023
Klip en 3-minutters film eller skriv en historie om dit oplæringsophold i udlandet og deltag i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens OPU-konkurrence 2023. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film. Deadline er 2. oktober 2023.

I 2022 var det landbrugseleverne Martine Ravnbøl og Emmanuel Searty fra Kalø Økologisk Landbrugsskole, der med deres film fra Lofoten vandt 1. prisen for ’Bedste film’ og 7.000 kr. 

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.OPU står for oplæringsophold i udlandet og er et dansk såkaldt mobilitetsprogram, dvs. en ordning for uddannelsesaftaler i udlandet. Hvert år tager op til 1.500 elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne et ophold af kortere eller længere varighed i udlandet med økonomisk støtte fra OPU-ordningen. Oplæringsopholdene i udlandet giver en masse spændende oplevelser og et stort udbytte for elever/lærlinge både fagligt, socialt og personligt. 

OPU-konkurrence 2023

For at synliggøre, hvad elever og lærlinge får ud af et ophold i udlandet, og motivere flere unge til at bruge OPU-ordningen undervejs i deres uddannelse, udskriver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hvert år en konkurrence. Unge, der er eller har været i udlandet med OPU-ordningen, kan deltage ved at klippe en kort film eller skrive en historie om deres faglige og personlige oplevelser i udlandet.

Alle elever, der er eller har været på oplæringsophold i udlandet med støtte fra OPU-ordningen.

Hvad kan du vinde? 

Der uddeles i alt seks præmier:

To præmier på hver 7.000 kr. 
To præmier på hver 5.000 kr.
To præmier på hver 3.000 kr.

Hvilke kriterier bedømmer vi ud fra?

Filmen eller historien skal fortælle noget om:

 • Hvordan din hverdag i udlandet så ud - både på arbejdspladsen og i fritiden
 • Hvad du har fået ud af dit ophold, både fagligt (gerne i detaljer) og personligt
 • Hvad der var anderledes i forhold til at arbejde i Danmark
 • Det land, som opholdet har fundet/finder sted i

  Filmen må maksimalt vare 3 minutter. Hvis du lægger musik på filmen, skal du sørge for, at musikken ikke er omfattet af regler om ophavsret, dvs. musikken skal være 'Royalty Free'.

Historien må maksimalt fylde 3 A4-sider (6.000 tegn inkl. mellemrum). Der er imidlertid ingen krav til formen: Det kan være dagbogsform, artikelform, et essay eller andet. Du skal vedlægge billeder fra dagligdagen på praktikstedet, som vedhæftes, når du indsender din historie.

Juryen, der bedømmer de indkomne historier og film, består af repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG) 


Indsendelse og frist

Historier med vedhæftede billeder indsendes til .

Film uploades og indsendes via www.wetransfer.com til EUD@ufm.dk.

Alle deltagere i konkurrencen skal desuden indsende følgende oplysninger til EUD@ufm.dk:  

 1. Hvor dit ophold har fundet sted (virksomhedens navn, by og land)
 2. Opholdets varighed (måned, år)
 3. Fag/uddannelse
 4. Hvilken erhvervsskole i Danmark, som du er eller har været tilknyttet
 5. Dine kontaktoplysninger inkl. telefonnummer.

Frist for indsendelse er mandag den 2. oktober 2023 kl. 23.59 

Kontakt

Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside