Gå til indhold

Ny rapport fra ICDK Tel Aviv: At skabe et attraktivt og åbent innovationsmiljø for multinationale selskaber

24. januar 2023
Israel har et af de mest produktive innovationsmiljøer med næstmest venturekapital per indbygger i verden. En af årsagerne hertil er, at Israel tiltrækker multinationale selskaber med stor succes. I denne rapport gives et overblik over de strukturer og mekanismer, som baner vejen for Israels succes.

Foto: Første dag på ICDK Tel Aviv’s ”Corporate Innovation Masterclass” i Israel. Danske virksomheder mødes med repræsentanter fra multinationale selskaber i Israel for at lære om deres tilgang til ”open innovation”.
Foto: Første dag på ICDK Tel Aviv’s ”Corporate Innovation Masterclass” i Israel. Danske virksomheder mødes med repræsentanter fra multinationale selskaber i Israel for at lære om deres tilgang til ”open innovation”.

For at kunne bedrive innovation i verdensklasse må alle aktører i innovationsøkosystemet deltage aktivt i dets udvikling. Samarbejde mellem universiteter, virksomheder, interesseorganisationer og staten er en forudsætning for innovativ forskning, iværksætteri, markedsudvikling og tiltrækning af multinationale selskaber. Sidstnævnte er en vigtig komponent heri, da de multinationale selskaber kan bidrage med kapital, viden og engagement i stor skala.

I Innovation Centre Denmark (ICDK) Tel Avivs seneste rapport undersøges multinationale selskabers incitamenter for at engagere deres innovationsaktiviteter i Israel. Rapporten fokuserer på de rammebetingelser, som bærer en stor del af årsagen til Israels succes med at tiltrække multinationale selskaber. Dette inkluderer et overblik over, hvordan den israelske regering arbejder med at styrke landets innovationsinfrastruktur gennem diverse programmer, der skal sikre økosystemets konstante fornyelse. Ligeledes præsenteres tre konkrete casestudier om, hvordan multinationale selskaber på tværs af brancher arbejder med ”open innovation” gennem forskellige partnerskabsmodeller.

Rapporten bidrager med viden og inspiration til, hvordan man kan forbedre tiltrækningsgraden for multinationale selskaber og fremme kommercialiseringen af innovative ideer til at styrke det danske innovationsøkosystem.

Innovation Centre Denmark (ICDK) har syv centre strategisk placeret i innovative hotspots rundt omkring i verden. ICDK bistår den danske triple-helix-model ved at fremme adgang til international viden, netværk, innovation, kapital og markeder. ICDK er etableret i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet

Kontakt forsknings- og innovationsattaché hos ICDK Tel Aviv, Mette Buskjær Rasmussen, for yderligere informationer om rapporten og aktiviteter inden for forskning og innovation på e-mail: mebura@um.dk eller telefon: +972 54-731-3166.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Søren Karlsen Glensholm
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 80 95
Email: skg@ufm.dk