Gå til indhold

Nye tal for efteroptagelsen 2022 offentliggjort

10. marts 2023
I efteroptagelsen 2022, som er den endelige optagelse per 1. oktober 2022, er der i alt optaget 56.836.

Siden sommeren 2022, hvor cirka 60.000 ansøgere blev tilbudt en studieplads, har flere ansøgere valgt at takke nej til den tilbudte plads, end der i samme periode er blevet optaget på en ledig plads eller en standbyplads.

Det betyder, at der i efteroptagelsen 2022 er blevet optaget 56.836. Det svarer til et fald på 5 pct. siden sommeren 2022. Efteroptagelsen giver et fald på 7.211 optagne sammenlignet med efteroptagelsen i 2019, som var sidste sammenlignelige år inden COVID-19.

Fakta

  • Fra 28. juli kan uddannelsesinstitutionerne tilbyde optagelse på ledige studiepladser. Samtidig kan allerede optagne takke nej tak til den tilbudte plads.
  • I efteroptagelsen har 8.350 optagne takket nej til en tilbudt studieplads, mens 5.151 er blevet optaget på en ledig plads eller standby-plads.
  • Mellem 28. juli og 1. oktober i 2022 er der derfor kommet 3.199 færre optagne. Det svarer til -5 pct. af sommerens optag på 60.035.
  • Nogle af de videregående uddannelser optager desuden studerende uden om Den Koordinerede Tilmelding med studiestart 1. februar 2023. Disse er ikke en del af opgørelsen.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: .

Handlinger tilknyttet webside