Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder Ny rapport kortlægger Israels styrkepositioner inden for vedvarende energi med fokus på solenergi

Ny rapport kortlægger Israels styrkepositioner inden for vedvarende energi med fokus på solenergi

Det danske innovationscenter i Tel Aviv præsenterer i ny rapport Israels forsknings- og innovationslandskab inden for vedvarende energikilder med fokus på solenergi. Der fremhæves for Danmark relevante aktører og samarbejdspartnere herunder både offentlige myndigheder og private interessenter.

03. juni 2021

Tel Aviv Solar Energy ICDK

Rapporten Solar Energy in Israelbeskriver med afsæt Israels historiske udvikling inden for forskning og innovation nuværende samarbejdspartnere, aktører og både igangværende og planlagte projekter og satsningerne inden for solenergi som vedvarende og bæredygtig energikilde. Formålet med rapporten er dels at give danske forskere og vidensinstitutioner seneste viden på området fra et internationalt perspektiv, dels at præsentere relevante aktører og potentielle samarbejdsmuligheder inden for hele triple-helix-modellen og endeligt at inspirere til lignende tiltag med afsæt i det danske forsknings- og innovationsmiljø.

Rapporten har 6 overordnede afsnit og tematikker, som:

  • Optegner forsknings og innovationslandskabet i Israel inden for energi og beskriver Israels ambitioner på dette område.
  • Præsenterer seneste initiativer og indsatsområder inden for solenergi.
  • Fremhæver aktuelle interessenter særligt fra forsknings- og vidensinstitutioner i Israel.
  • Beskriver tendenser, innovation og teknologiske udviklinger inden for solenergi.

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et samarbejde mellem de to danske ministerier: Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.

ICDK har 8 centre strategisk placeret i innovative hotspots rundt omkring i verden. Centrene bistår den danske triple-helix-model ved at fremme adgang til international viden, netværk, innovation, kapital og markeder.

Senest opdateret 04. juni 2021