Gå til indhold

40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

19. december 2012
Flere virksomheder skal være innovative, og studerende skal have bedre mulighed for at afprøve deres ideer i praksis. Regeringen vil som en del af innovationsstrategien og i samarbejde med virksomheder støtte innovationsprojekter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Mere viden skal omsættes til værdi, og den gensidige udveksling af viden mellem virksomheder og erhvervsakademier samt professionshøjskoler skal styrkes.

Derfor afsætter regeringen nu 40 millioner kroner til at understøtte innovationsprojekter på uddannelserne i samarbejde med offentlige og private virksomheder. Initiativet er en del af regeringens kommende nationale innovationsstrategi.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over initiativet og fastslår, at Danmark har brug for, at flere danske små og mellemstore virksomheder er innovative.

– Med innovationsprojekterne får virksomhederne inspiration til deres innovation, og de studerende får virkelighedens udfordringer helt ind i den daglige undervisning. Det bliver alle dygtigere af, siger Morten Østergaard.

Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne kan med deres særlige viden og kompetencer bidrage med ny viden til de forskellige praksisfelter og dermed understøtte udvikling og innovation i virksomhederne.

Mange små og mellemstore virksomheder har et innovationspotentiale, som tager udgangspunkt i konkrete udfordringer i den enkelte virksomhed. Det gælder også offentlige institutioner inden for centrale velfærdsområder som sundhed, børn og folkeskole.

– Erhvervsakademierne kan især bidrage til at løfte det uudnyttede potentiale for praksisnær innovation, som findes i mange små og mellemstore virksomheder. Professionshøjskolernes velfærdsuddannelser til blandt andet sygeplejerske, pædagog og lærer kan med hver deres specialiserede viden bidrage til praksisnær innovation i samarbejde med for eksempel hospitaler, folkeskoler og daginstitutioner, herunder udvikling og implementering af velfærdsteknologi, siger Morten Østergaard.

Om initiativet

  • Innovationsprojektet skal involvere mindst én privat eller offentlig virksomhed og have fokus på løsningen af konkrete praksisbaserede udfordringer, for eksempel en aktuel problemstilling hos virksomheden.
  • Projektet skal inddrage studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutionen for at styrke de studerendes innovative kompetencer og bidrage til udviklingen af uddannelserne.
  • Virksomhederne skal bidrage væsentligt til finansieringen af projekterne, så det fælles engagement i samarbejdet fremmes.
  • De 40 millioner kroner tildeles med en grundbevilling per institution på en million kroner. De resterende midler fordeles efter aktivitet.
  • Midlerne skal ses i relation til de 320 millioner kroner, der afsættes årligt over de næste tre år til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Faglig kontakt: Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf. 2371 4540, e-mail: pms@vus.dk
Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 2237 1745, e-mail: pge@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside