Gå til indhold

Danske skoleelever skal løse samfundsudfordringer

19. december 2012
Jagten på løsninger på globale samfundsudfordringer bliver en central del af regeringens kommende innovationsstrategi. Med et nyt initiativ skal elever være innovative og finde nye bæredygtige løsninger. Det nationale vinderteam modtager en pris på 50.000 kroner.

Innovation vedkommer alle. Og alle kan bidrage.

Derfor udfordrer regeringen nu i samarbejde med non-profit organisationen 'INDEX: Design to Improve Life®' danske skolebørn med et forsøgsinitiativ i grundskoler og ungdomsuddannelser. Initiativet er en del af regeringens kommende innovationsstrategi.

Vinder 50.000 kroner

Initiativet Danmarks Design to Improve Life Udfordring sætter bæredygtigt design i spil som værktøj til at omsætte viden, iderigdom og kreativitet til løsninger på nogle af verdens samfundsudfordringer. Det nationale vinderteam modtager en pris på 50.000 kroner.

I 2013 er initiativet et forsøg, hvor ambitionen er at engagere fem kommuner, 40 skoler og 150 klasser i at finde løsninger, der kan forberede samfundet på et forandret klima.

 • Eleverne skal arbejde med løsninger, der forbereder samfundet til et klima med mere og voldsommere regn, med længere tørkeperioder og med stigende havspejl langs mange af de danske kyster.
 • Eleverne skal konkurrere om at finde de bedste måder at ruste danske byer og byer i resten af verden til fremtiden.
 • Udfordringen passer med, at de danske kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, og at der skal investeres 2,5 milliarder kroner i klimatilpasning. Desuden har FN udnævnt 2013 til internationalt vandår.
 • Konkurrencen afgøres 29. august 2013 i forbindelse med overrækkelsen af verdens største designpris INDEX: Award.
  Fremtidens udfordringer skal løses. Danmark kan spille en vigtig rolle i løsningerne, men det kræver, at alle hjerner tænker med. Den gode idé opstår ikke kun hos dygtige forskere eller i teknologitunge virksomheder.

Innovation er den gode idé omsat til værdi. Med den kommende innovationsstrategi er det regeringens ambition, at alle bliver bedre til bæredygtig innovation. Det gælder både, mens vi er i uddannelse, i vores arbejdsliv og i civilsamfundet.

Derfor skal uddannelserne i højere grad have fokus på bæredygtig innovation og innovationskompetencer. Fra børnehaveklasse til ph.d. Mere fokus på innovation i uddannelserne er første skridt på vejen mod mere innovative medarbejdere og flere bæredygtigt innovative nye virksomheder.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

– Innovation handler om mennesker. Derfor skal vi allerede i folkeskolen udfordre eleverne til at tænke innovativt. Som led Danmarks nye innovationsstrategi vil innovation i uddannelserne komme højt på dagsordenen og blandt andet det her projekt skal vise os vejen til at lære gennem innovation.

Børne – og undervisningsminister Christine Antorini:

– Design er konkrete metoder, som flere børn og unge skal lære at bruge, så de bliver klædt på til at løse de udfordringer de møder i både deres eget liv og i deres senere arbejdsliv.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

– Danmark skal spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det kræver kreativitet og iderigdom, og jeg synes, at det er spændende at udforske, om eleverne ved at bruge design kan komme op med nye løsninger, ingen har tænkt på før.

Projektets forløb

 • Primo 2013 modtager skolerne materiale om udfordringen og forslag til undervisningsforløb og lærerguider.
 • På skolerne udarbejder eleverne konkrete forslag til løsning af udfordringen. Hver skole vælger to vinderteam, hvis løsninger uploades til initiativets hjemmeside. Derefter vælges fire vindere i hver kommune. Vinderne går videre til den nationale konkurrence, hvor de fremlægger deres løsningsforslag under en stor event.
 • En jury vælger de ti hold med de bedste løsninger, som går videre til finalen. Finalisternes forslag publiceres.
 • Det nationale vinderteam udpeges af uddannelsesministeren, erhvervs- og vækstministeren, børne- og undervisningsministeren og miljøministeren i forbindelse med INDEX: Award 2013 i Helsingør.

Om initiativet

 • Målsætningerne for Danmarks Design to Improve Life Udfordring er at aktivere samfundets udfordringer som en unik og meningsfuld læringsressource og at aktivere skolernes talent som en innovations- og inspirationsressource i samfundet for at skærpe Danmarks styrkeposition indenfor human innovation og bane vejen for vækst.
 • Initiativet igangsættes som en del af regeringens kommende innovationsstrategi og som et forsøg i en række skoleklasser og ungdomsuddannelser.
 • Eleverne skal lære nogle af de globale udfordringer bedre at kende og øve sig i at designe nye bæredygtige løsninger til dem.
 • Bæredygtigt design er helt centralt i projektet, fordi mange verdensomspændende problemstillinger kræver, at man tænker på tværs og med slutresultatet for øje fra begyndelsen af innovationsprocessen.
 • INDEX: Design to Improve Life® står for gennemførelsen af initiativet.
 • Det finansieres af Uddannelsesministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning og Erhvervs- og Vækstministeriet samt Lauritzen Fonden. Desuden deltager Miljøministeriet i initiativet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Ministeriet for Børn og Undervisning:

Specialkonsulent Charlotte Romlund Hansen, tlf. 3395 5672

Erhvervs- og Vækstministeriet:

Pressesekretær Søren Møller Nielsen, tlf. 2244 5060

Naturstyrelsen:

Kontorchef Kåre Svarre Jakobsen, tlf. 4085 3511

INDEX: Design to Improve Life®:

CEO Kigge Hvid, tlf. 6129 2004

Handlinger tilknyttet webside