Gå til indhold

Endeligt studieoptag sætter ny rekord

29. oktober 2012
Det endelige optag i 2012 slår alle rekorder med en stigning på tre procent i forhold til sidste år.

Da de videregående uddannelser i juli sendte positivt svar ud til 60.537 håbefulde ansøgere var det flere end nogensinde tidligere. Nu, hvor optagelsens anden runde er overstået, kan uddannelsesminister Morten Østergaard glæde sig over endnu en danmarksrekord.

Siden første optagelsesrunde 30. juli har 5.300 takket nej til den studieplads, de blev tilbudt, men samtidig har endnu flere - 6.100 studerende – enten fået en plads på de uddannelser, der havde ledige pladser, eller fået vekslet en standby plads til en studieplads her og nu.

Det viser Uddannelsesministeriets opgørelse af den endelige fordeling af de nye studerende.

I alt er 61.300 studerende således begyndt på en videregående uddannelse i 2012. Det er det største antal nogensinde og tre procent flere end i 2011. Nettotilvæksten af nye studerende siden 30. juli er på 800 personer svarende til én procent af optaget.

Det er især de tekniske uddannelser, her i blandt ingeniøruddannelserne, der har optaget flere studerende i anden runde. Her er optaget steget med syv procent siden 30. juli.

Uddannelsesministeren glæder sig over, at så mange har taget imod opfordringen om at søge de ledige pladser på uddannelserne.

– Det er positivt, at så mange vælger at søge de ledige pladser, og det er positivt, at interessen blandt andet samler sig om de tekniske uddannelser. Stigningen på de tekniske uddannelser skal endda ses i lyset af, at der allerede i juli var markant fremgang i optaget siden 2011 - især på universiteternes ingeniøruddannelser. Det vidner om en stigende interesse for nogle af de uddannelser, der tidligere havde svært ved at fylde alle pladser op, og som giver nogle kompetencer, vi har hårdt brug for i udviklingen af det danske samfund. Også den store interesse for de store velfærdsuddannelser er glædelig, siger Morten Østergaard.

33.000 blev i 2012 optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Det er fire procent flere end i 2011. Af dem blev 3700 optaget i anden runde, det vil sige på en ledig plads, eller fra en standby liste.

På erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne har det tekniske, det pædagogiske, det it-faglige og det bio- og laboratorietekniske område haft størst vækst i optaget.

28.300 blev optaget på en bacheloruddannelse i 2012. Det er tre procent flere end i 2011. Af dem blev 2400 optaget i anden runde, det vil sige på en ledig plads, eller fra en standby liste.

Fordelt på områder har teologi, teknisk videnskab og naturvidenskab haft størst vækst i optaget.

Blandt de store uddannelsesinstitutioner har især Erhvervsakademi Sjælland, Ingeniørhøjskolen i København, Professionshøjskolen Sjælland og Syddansk Universitet udfyldt mange tomme uddannelsespladser siden 30. juli.

Om opgørelsen

  • Opgørelsen omfatter kun uddannelser, der har optag via Den Koordinerede Tilmelding, KOT. Blandt andre har de kunstneriske uddannelser optag uden om KOT. Årets samlede optag kan derfor være endnu højere.
  • Uddannelsesministeriet opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den 30. juli afsluttes første runde med udsendelse af en række breve, der tilbyder optag eller giver afslag. Mellem 30/7 og studiestart, kan studerende i optagelsens 2. runde ”takke nej” til de tilbudte pladser, og der kan optages studerende på ledige pladser. Årets endelige optag opgøres hvert år omkring 1. oktober.
 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chef for Uddannelsesstatistik Jens Storm, tlf. 7231 7982
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside