Gå til indhold

Hovedstadsområdet får en ny campus

07. december 2012
Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen i hovedstadsområdet bliver samlet i Campus Carlsberg på Carlsberg-grunden i Valby.

Professionshøjskolen University College Capital, UCC, samler nu sine uddannelsesaktiviteter fra ni geografiske placeringer i hovedstadsområdet til én adresse på Carlsberg-grunden i Valby, København.

Det sker med etableringen af Campus Carlsberg, der fra 2016 skal danne rammerne for Professionshøjskolen UCC's udbud af læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, tegnsprogstolkeuddannelsen og tekstilformidleruddannelsen samt efter- og videreuddannelse af lærere og skoleledere i hovedstadsområdet.

Finansudvalget tilsluttede sig 6. december uddannelsesminister Morten Østergaards anmodning om, at der skal opføres en campus på 55.000 kvadratmeter på Carlsberg-grunden.

Campus Carlsberg er et milliardprojekt og bliver en af landets største uddannelsesinstitutioner. Det forventes, at cirka 10.000 fremtidige studerende vil få deres daglige gang på campus.

– Det er et spændende projekt, som Professionshøjskolen UCC bliver en del af med etableringen af Campus Carlsberg. Jeg forventer, at det dynamiske miljø vil medvirke til at skabe et interessant undervisningsmiljø, som vil øge fagligheden i uddannelserne samt hjælpe til at fastholde de studerende i uddannelse, siger Morten Østergaard.

Professionshøjskolen UCC blev etableret i 2008 som en sammenlægning af fire store uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet. Professionshøjskolen har siden arbejdet målrettet på at samle alle de tidligere seminarier og øvrige uddannelsesinstitutioner i området i færre og større fagligt stærkere enheder, hvilket allerede er sket med etableringen af Campus Nordsjælland i Hillerød.

I lyset af reformen af læreruddannelsen og den kommende reform af pædagoguddannelsen ser uddannelsesministeren et stort potentiale i at samle begge uddannelser under samme tag i Valby.

– Det er vigtigt, at der allerede i uddannelserne etableres en fælles forståelse og viden om børns faglige udvikling på tværs af folkeskole og fritidsordning. Jeg forventer derfor, at samlingen af læreruddannelsen og pædagoguddannelsen samt efter- og videreuddannelse af lærere og skoleledere i Campus Carlsberg vil medvirke til at understøtte og styrke den fremtidige folkeskole, hvilket på sigt vil være til gavn for os alle, siger Morten Østergaard.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf. 2371 4540.
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200.

Handlinger tilknyttet webside