Gå til indhold

Nye danske innovationscentre i Seoul, São Paulo og Bangalore

10. december 2012
Uddannelsesminister Morten Østergaard og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr vil styrke dansk forskning, vækst og beskæftigelse i Danmark gennem internationale partnerskaber med førende forsknings- og udviklingsaktører på vækstmarkederne.

Derfor åbnes i løbet af 2013 tre nye innovationscentre i Seoul, São Paulo og Bangalore.

Uddannelsesminister Morten Østergaard udtaler:

– For en lille, åben økonomi som den danske, er det afgørende at være til stede lokalt i verdens førende forsknings-, uddannelses- og innovationsmiljøer. Regeringen udvider nu den igangværende indsats med innovationscentre i Silicon Valley, Shanghai og München ved at åbne tre nye innovationscentre på attraktive vækstmarkeder. De nye centre i Sydkorea, Brasilien og Indien skal tiltrække ny viden, talenter og investeringer samt styrke eksport og konkurrenceevne til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

– Med de nye innovationscentre kan vi nu hjælpe danske virksomheder med forsknings- og innovationsdrevne behov på tre centrale vækstmarkeder. Vores virksomheder får via centrene adgang til at lave partnerskaber i internationale innovationsmiljøer. Gennem viden gør vi danske virksomheder mere konkurrencedygtige og hjælper dem med at udvikle løsninger til vækstmarkederne.

Etableringen af de nye innovationscentre sætter handling bag ordene i regeringens vækstmarkedsstrategier og harmonerer fint med den kommende innovationsstrategi, der blandt andet har til formål at ruste danske virksomheder og vidensinstitutioner til den globale udvikling.

Ligesom de eksisterende innovationscentre i Shanghai, München og Silicon Valley skal de nye centre hjælpe danske virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner med at kortlægge teknologier og potentielle forsknings- og innovationspartnere, som kan udvikle og globalisere danske forretningsmodeller og dansk forskning. Centrene tilbyder blandt andet målrettede rådgivningsforløb, inspiration, træning og sparring på det pågældende marked.

Centrene skal etablere partnerskabsaftaler med førende udenlandske forskningsmiljøer, arbejde med tiltrækning af talent og samarbejde om studentermobilitet, så danske studerende og forskere i højere grad får et globalt afsæt, der sikrer, at det danske forsknings- og uddannelsesmiljø er i verdensklasse.

Om Innovation Centre Denmark 

  • Innovationscentrene i Seoul, São Paulo og Bangalore etableres løbende i 2013 i et samarbejde mellem Uddannelsesministeriet og Udenrigsministeriet. Centrene udvider antallet af danske innovationscentre fra tre til seks.
  • De eksisterende centre er placeret i Silicon Valley, München og Shanghai. Fokusområderne for disse centre er grønne teknologier, informations- og kommunikationsteknologi samt sundhed og biotek.
  • Innovationscentrene arbejder tæt sammen med Invest in Denmark, og er med til at markedsføre danske forsknings- og innovationsmiljøer med henblik på tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:

Kontorchef Kim Brinckmann, tlf.: 7231 8240, e-mail: kibr@fi.dk
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk
Udenrigsministeriet, Eksportrådet:

Kontorchef Susanne Hyldelund, tlf. 3392 1392, e-mail: sushyl@um.dk

Handlinger tilknyttet webside