Gå til indhold

Regeringen præsenterer Danmarks nationale innovationsstrategi

19. december 2012
INVITATION TIL PRESSEN: Regeringen lancerer en ny, ambitiøs innovationsstrategi, der skal sikre bedre rammer for øget innovation i Danmark med fokus på vækst og jobskabelse.

Regeringen lancerer nu Danmarks nationale innovationsstrategi og sætter dermed gang i et paradigmeskift for den fremadrettede innovationspolitik.

Strategien omfatter 27 initiativer, som skal sikre en tættere kobling mellem forskning, uddannelse og innovation i virksomhederne.

Strategien præsenteres på et pressemøde den 20. december kl. 14.00 – 15.00 på:

Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

På pressemødet præsenteres innovationsstrategien ved:

Uddannelsesminister Morten Østergaard
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen
Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard
Miljøminister Ida Auken
Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr
Fødevareminister Mette Gjerskov

Visionen for innovationsstrategien er, at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse.

Med innovationsstrategien sætter regeringen ind på tre områder:

  • Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal være udgangspunkt for fokusering af innovationsindsatsen.
  • Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.
  • Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation.

Medbring pressekort.

Der udsendes pressemeddelelse.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 2237 1745, e-mail pge@fivu.dk
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside