Gå til indhold

Social indsats skal baseres på viden om hvad der virker

23. november 2012
Uddannelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet offentliggør nu en ny kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning. Kortlægningen er et værdifuldt redskab, der skal sikre viden om, hvad der virker og ikke virker på området.

Et stærkt velfærdssamfund skal basere sig på viden. Derfor prioriterer regeringen social- og velfærdsforskning meget højt, og feltet udgør i dag cirka 13 procent af den samlede offentlige forskning inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Forskning på området skal udvikle og fremtidssikre de sociale indsatser i Danmark, så vi kan sætte ind med de rette midler på det rette tidspunkt og dermed skabe værdi for både samfundet og den enkelte borger.

– Jeg håber, at kortlægningen kan være med til at sætte endnu større fokus på forskning, hvis resultater umiddelbart kan bidrage til videreudvikling af socialpolitikken og det sociale arbejde. Kortlægningen afslører, at en stor del af social- og velfærdsforskningen varetages af personale, der ikke er forskeruddannede, og blandt andet derfor er der i regeringens finanslovsforslag afsat midler til forskningstilknytning på professionshøjskolerne. Det vil i høj grad komme uddannelserne og social- og velfærdsforskningen til gode, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.
– Hvis vi skal finde frem til de bedste løsninger på social- og velfærdsområdet, er det nødvendigt, at vi sætter vores erfaringer bedre i system, end det hidtil har været tilfældet. Socialpolitik har betydning for rigtigt mange mennesker og på mange forskellige måder, og der er stor efterspørgsel efter viden på området. Derfor er det vigtigt, at vi med kortlægningen har sikret os et godt udgangspunkt for videreudvikling af forskning og uddannelser inden for den sociale sektor, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Social- og velfærdsforskningsfeltet er vokset i takt med de øgede offentlige investeringer i forskning inden for de seneste år.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Social- og Integrationsministeriet: Pressemedarbejder Julie Ørnø, tlf. 4070 6901

Uddannelsesministeriet: Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 2237 1745

Handlinger tilknyttet webside