Gå til indhold

Uddannelsesministeren inviterer til dialog om pædagoguddannelsen

18. december 2012
Regeringen vil styrke pædagoguddannelsen og dermed skabe bedre kvalitet i daginstitutionerne og løfte indsatsen på det sociale område. Nu inviteres alle til at bidrage med deres holdninger og ideer til en ny, ambitiøs pædagoguddannelse.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største, videregående uddannelse og optager hvert år cirka 5.000 studerende, der uddannes til at varetage nogle af de mest centrale opgaver i det danske velfærdssamfund.

I foråret 2012 offentliggjorde Uddannelsesministeriet en ny evaluering af pædagoguddannelsen, og siden har uddannelsesminister Morten Østergaard modtaget input og forslag til en ny, styrket pædagoguddannelse fra centrale interessenter.

Men der er brug for alle bidrag. Derfor inviterer uddannelsesministeren nu studerende, undervisere, ledere, forældre, pårørende og alle andre med interesse i pædagoguddannelsen til en åben og bred dialog om, hvordan vi uddanner fremtidens pædagoger.

– Kvaliteten af pædagoguddannelsen skal stå mål med de krav og udfordringer, som pædagogerne møder på de mange arbejdspladser, hvor de er tilknyttet som vigtigt personale. Forudsætninger for et godt liv begynder allerede i de tidlige børneår. Derfor må vi blandt andet sikre, at alle børn får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale, så de udvikler sig til hele, kreative, ansvarlige unge, der kan fungere i en skoleklasse såvel som i alle andre fællesskaber. Det kræver, at den pædagogiske praksis i højere grad baseres på viden, refleksion, tilrettelæggelse og handling, og det skal afspejles i pædagoguddannelsen, siger Morten Østergaard.

Uddannelsesministeren, børne- og undervisningsminister Christine Antorini og social- og integrationsminister Karen Hækkerup har allerede fremlagt regeringens overordnede visioner for en ny pædagoguddannelse og givet bud på initiativer, der kan sikre fagligt stærkere og mere handlingsparate pædagoger.

– Pædagoger løser mange opgaver i velfærdssamfundet - fra daginstitutioner til døgninstitutioner. Fra støtte til voksne med funktionsnedsættelse til skolefritidsordninger. Fælles for alle områder er, at pædagogen spiller en afgørende rolle for de børn, unge og voksne, de har ansvaret for. Det skal pædagoguddannelsen ruste dem til, siger Morten Østergaard.

Forslagene vil indgå i ministerens overvejelser om udkast til en ny pædagoguddannelse.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside