Gå til indhold

Videregående uddannelser indgår kontrakter om bedre kvalitet og øget innovation

14. december 2012
INVITATION TIL PRESSEN: Uddannelsesministeren underskriver udviklingskontrakter med erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Mere kvalitet, mindre frafald, bedre sammenhæng i det videregående uddannelsessystem – og mere innovation i uddannelserne.

Målene i de udviklingskontrakter, som erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nu indgår med uddannelsesminister Morten Østergaard, er ambitiøse, konkrete og afgørende for de studerende og institutionernes fokus og initiativer de kommende år.

Indholdet i kontrakterne er baseret på regeringens mål for de videregående uddannelser samt øvrige indsatser på den enkelte institution. Alle målene offentliggøres i forbindelse med, at institutionernes bestyrelsesformænd underskriver udviklingskontrakterne.

Underskrivelserne finder sted den 17. december kl. 14.00 – 15.00 i:

Uddannelsesministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Pressen er velkommen under mødet, hvor der vil være mulighed for at filme og fotografere.

Udviklingskontrakterne udstikker retningen for erhvervsakademierne, de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner og professionshøjskolerne – herunder store velfærdsuddannelser som læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.

I juni 2012 underskrev uddannelsesministeren udviklingskontrakter om uddannelsespolitiske mål med universiteterne. Dermed har alle de videregående uddannelsesinstitutioner indgået udviklingskontrakter med uddannelsesministeren i 2012.

Medbring pressekort.

Der udsendes en pressemeddelelse.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside