Gå til indhold

Alle skal have gratis adgang til forskningsresultater

24. juni 2014
Det skal være gratis at læse alle videnskabelige artikler fra danske forskningsinstitutioner. Uddannelses- og forskningsministeren offentliggør i dag en ny strategi for fri adgang til forskningsresultater, der vil styrke kvaliteten af forskningen og den offentlige service.

En stor del af forskernes videnskabelige artikler er i dag gemt bag betalingsmure, så det kræver abonnement eller en afgift, hver gang man ønsker at læse en forskningsartikel.

Det vil uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nu gøre op med og vil med en ny national strategi sikre gratis digital adgang for alle til videnskabelige artikler i fremtiden.

- Når for eksempel den praktiserende læge og gymnasielæreren frit kan læse sig til den nyeste viden på deres område, kan vi få bedre behandling og undervisning, der bygger på den seneste forskning. Derfor er det helt klart for mig, at forskningsresultater skal være synlige og tilgængelige for alle. Vi investerer hvert år mange penge i forskning, og de investeringer skal komme hele samfundet til gode, siger Sofie Carsten Nielsen.

Fri adgang til alle forskningsresultater vil ikke kun øge kvaliteten af den offentlige service, men vil også gavne forskningen og styrke virksomheders innovationsevne, understreger Sofie Carsten Nielsen.

- Når vores virksomheder frit kan finde forskningsresultater, kan de bruge det til udvikling. Det skaber vækst, job og velfærd. Det er særligt vigtigt for de små og mellemstore virksomheder, der i dag ofte skal betale for denne adgang. Samtidig bliver forskningen kun bedre af, at forskerne frit kan søge inspiration og opdatere sig med den nyeste viden – også på andre videnskabelige områder end deres egne, forklarer Sofie Carsten Nielsen.

En åben adgang til forskernes arbejde vil ligeledes betyde en øget gennemsigtighed, hvor flere kan læse med, og det kan mindske mulighederne for plagiat og snyd.

Styregruppe får ansvar for implementering

Sofie Carsten Nielsen har nedsat en national styregruppe for Open Access, der får ansvaret for at koordinere implementeringen af strategien. Styregruppen består blandt andet af repræsentanter for universiteter, biblioteker og offentlige og private fonde.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Johnny K. Mogensen, tlf. 7231 8350, e-mail: jkm@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent, Steen Bruun Jensen tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside