Gå til indhold

Danske virksomheder får mest ud af forskningskroner i Norden

12. juni 2014
Danske virksomheder opnår en større gevinst af investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande, viser ny analyse. Virksomhedernes evne til at udvikle nyt er med til at skabe arbejdspladser og styrke vores velfærd, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Danske virksomheder er blandt de bedste i EU til at investere i forskning og udvikling målt i forhold til BNP. Siden 2008 har de danske virksomheder årligt investeret, hvad der svarer til godt to procent af Danmarks BNP i forskning og udvikling. Det betaler sig.

En ny analyse viser, at danske virksomheder får mest ud af deres investeringer i forskning og udvikling sammenlignet med virksomheder i de øvrige nordiske lande. De danske virksomheder opnår en økonomisk gevinst på 34 procent for hver ekstra krone, de investerer i forskning og udvikling, mens virksomheder i Finland og Norge opnår en gevinst på 23 procent og svenske virksomheder omkring 16 procent.

Danmark er afhængig af at have stærke virksomheder, der i høj grad bidrager til vores vækst og velfærd, fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

- Investeringer i forskning og udvikling er investeringer i vækst og velstand. Det skaber ny viden, der fører til nye teknologier og produkter, og er med til at sikre arbejdspladser og velfærd for os alle. Danske virksomheder gør det rigtigt godt – også i forhold til vores nordiske naboer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Mit mål er, at Danmark skal være blandt top fem af OECD-landene, når vi ser på private investeringer i forskning og udvikling, siger Sofie Carsten Nielsen.

Analysen af virksomheders gevinst ved investeringer i forskning og udvikling er gennemført for perioden 2005-2010. I den periode har danske virksomheder samlet set øget deres investeringer i forskning og udvikling med 23 procent.

Nyt at sammenligne på tværs af nordiske lande

Tidligere analyser har vist, at danske virksomheder opnår et positivt afkast af egne investeringer i forskning og udvikling, men det har hidtil været vanskeligt at vurdere, om afkastet har været højt eller lavt sammenlignet med andre lande.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med de øvrige nordiske lande og Nordisk Ministerråd taget initiativ til at analysere afkastet af forskning og udvikling på tværs af virksomheder i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Data- og metodemæssigt er analysen blandt de mest omfattende inden for sit område. Det er første gang, at gevinsten ved forskning og udvikling er blevet beregnet på tværs af de nordiske lande på baggrund af data for forskningsaktive virksomheder i perioden 1999-2010.

Om analysen og analyseresultaterne

  • Danske virksomheder opnår et afkast på 34 procent for hver ekstra krone, de investerer i forskning og udvikling. Det vil sige, når danske virksomheder investerer en krone ekstra i forskning og udvikling, stiger deres værditilvækst med 1,34 kr. Til sammenligning opnår finske og norske virksomheder et afkast på omkring 23 procent, mens svenske virksomheder opnår et afkast på omkring 16 procent.
  • Afkastet af investeringer i forskning og udvikling er størst for virksomheder inden for sektorerne forretningsservice og øvrige serviceerhverv og for virksomheder med flere end 250 ansatte.
  • For danske virksomheder inden for indsatsområderne grøn teknologi og velfærdsteknologi er der ligeledes et positivt afkast for hver ekstra krone, der investeres i forskning og udvikling. Afkastet af forskning og udvikling inden for grøn teknologi og velfærdsteknologi er højest i Danmark og Finland og mindre i Norge og Sverige.
  • Danske virksomheder har, til trods for en tilbagegang efter den økonomiske krise, øget deres investeringer i forskning og udvikling de seneste år. Fra 2005 til 2010 har danske virksomheder øget deres samlede investeringer i forskning og udvikling fra 3,9 milliarder euro til 4,9 milliarder euro, svarende til en stigning på 23 procent. De samlede investeringer i forskning og udvikling blandt danske virksomheder var lavere end investeringer blandt svenske virksomheder, på niveau med de finske virksomheder og højere end investeringer i forskning og udvikling blandt norske virksomheder.
  • På trods af, at danske virksomheder har øget deres samlede investeringer i forskning og udvikling fra 2005 til 2010, er der siden 2009 sket et mindre fald i investeringerne. Dette er en udvikling, der ses i flere af de nordiske lande. Således har Sverige siden 2007 og Finland siden 2008 oplevet en tilbagegang i de private investeringer i forskning og udvikling.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf.: 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

 

Handlinger tilknyttet webside