Gå til indhold

Innovationsmiljøerne hjælper flere vækstvirksomheder i gang

04. juli 2014
I 2013 hjalp innovationsmiljøerne 68 nye virksomheder til verden og rejste 100 millioner kroner mere fra private investorer end i 2012. Men de gode resultater må ikke blive en sovepude, for innovative virksomheder er nøglen til vækst og job, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Hvert år er de såkaldte innovationsmiljøer fødselshjælpere for en lang række nye innovative virksomheder med gode ideer til nye og bedre produkter og teknologier. Innovationsmiljøerne har blandt andet investeret i udvikling af nye betonelementer, teknologi, som kan omdanne spildvarme til elektricitet, og udviklingen af et næsefilter, som lindrer høfeber. 

I 2013 hjalp miljøerne 68 nye virksomheder i gang og tiltrak 816,7 millioner kroner i privat kapital fra eksterne private investorer. Det er en fremgang fra 2012, hvor miljøerne hjalp 56 virksomheder i gang og tiltrak private investeringer for 715,8 millioner kroner.

Det viser nye tal fra innovationsmiljøernes performanceregnskab 2014.

Innovationsmiljøerne investerer i nye virksomheder i de meget tidlige stadier, hvor risikoen er høj, og de private investorer endnu er mere tilbageholdende.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fastslår, at det er regeringens mål at skabe gode vilkår, for at nye ideer, forskning og innovation kan omsættes til konkrete løsninger og produkter, og i den forbindelse spiller innovationsmiljøerne en vigtig rolle.

- Det er regeringens mål at skabe gode vilkår, for at nye ideer, forskning og innovation kan omsættes til konkrete løsninger og produkter. Det bidrager innovationsmiljøerne til, og det går fremad. Men det må ikke blive en sovepude. Regeringen ønsker at styrke indsatsen for yderligere at fremme opstart af nye innovative virksomheder, for de er nøglen til vækst, velstand og arbejdspladser i fremtiden, siger Sofie Carsten Nielsen.

I 2014 har regeringen fusioneret innovationsmiljøerne fra seks til fire. Miljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder. Dermed er kompetencerne blevet samlet i færre miljøer, som kan give en mere kvalificeret vejledning til nye iværksættere.

Regeringen arbejder desuden løbende på at forbedre rammevilkårene for vækstiværksættere. Udover den nye organisering af innovationsmiljøerne har regeringen etableret en iværksætter-pilotordning, som henvender sig til nyuddannede, der ønsker at starte egen virksomhed. Derudover har regeringen afskaffet iværksætterskatten, så iværksætterne lettere kan tiltrække risikovillig kapital og etablere nye vækstlån, hvis de har større behov for finansiering.

Med ’Aftale om en vækstpakke’ har regeringen foreslået en række initiativer, som skal styrke virksomhedernes adgang til finansiering, og har lagt op til en ny accelerationspulje på 500 millioner kroner målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale.

Ved udgangen af 2013 er status, at innovationsmiljøerne har i alt 315 virksomheder i porteføljen. Hver tredje af disse virksomheder udsprang af universiteter eller andre videninstitutioner. I 2013 lukkede i alt 31 selskaber i innovationsmiljøernes portefølje. Overlevelsen for virksomhederne er efter fem år på cirka 50 procent.

Om innovationsmiljøerne

  • Innovationsmiljøerne er private aktieselskaber, som investerer i projekter, der kan have stort potentiale, men hvor risikoen i starten er for høj til, at andre vil investere i dem.
  • Miljøerne kan investere op til 3,5 millioner kroner i en ny virksomhed som lån eller kapitalindskud, der senere kan følges op med en investering på op til 2,5 millioner kroner.
  • Det sker dels ved på vegne af staten at investere risikovillig kapital i lovende virksomheder. Dels ved at hjælpe virksomhederne med coaching, sparring og rådgivning.
  • Målet er at skabe og udvikle flere videntunge virksomheder frem til et stadie, hvor de kan stå på egne ben.
  • Alle investeringer fra det offentlige skal suppleres med midler fra det private.

Om performanceregnskabet

  • Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejder hvert år et performanceregnskab for innovationsmiljøerne i samarbejde med Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark, FOIN.
  • Performanceregnskabet 2014 indeholder fakta om hvert af de fire innovationsmiljøer og nøgletal for udviklingen 2009 til 2013. Desuden rummer Performanceregnskabet 2014 seks case-historier om højteknologiske virksomheder.

Godkendte innovationsmiljøer

De fire godkendte innovationsmiljøer er BOREAN Innovation, CAPNOVA, Pre-Seed Innovation og Syddansk Teknologisk Innovation.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf.: 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf. 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside