Gå til indhold

Kvalitetsudvalget anbefaler nye bachelorer til fremtidens arbejdsmarked

03. april 2014
I dag kl. 11 offentliggør Kvalitetsudvalget sin første rapport 'Nye veje – fremtidens videregående uddannelsessystem' med analyser og anbefalinger til, hvordan man styrker kvalitet, relevans og sammenhæng.

Pressemeddelelse fra Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget)

- Interessen for de videregående uddannelser er nærmest eksploderet. Siden 2007 er antallet, der starter på en uddannelse øget med næsten 50 pct. Det kan man kun glæde sig over. Men samtidig er der behov for at stoppe op, og vurdere fremtidsudsigterne. Og man skal ikke kigge ret dybt i tal og tendenser før man opdager, at vi står overfor en massiv forandring af de videregående uddannelsers rolle i Danmark. Et eksempel: I dag finder kun omkring hver anden med en universitetsuddannelse job i det private. Fremover vil det være fire ud af fem nyuddannede. Den situation er uddannelsessystemet slet ikke godt nok indrettet til i dag, siger Jørgen Søndergaard, formand for Kvalitetsudvalget.

I rapporten kommer Kvalitetsudvalget med en række anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser med fordel kan indrettes fremover. Især to anbefalinger vil være centrale for at undgå, at alt for mange tager en uddannelse, som de bagefter vil få svært ved at bruge i en erhvervskarriere.

Den første handler om universitetsuddannelsernes opbygning. Bacheloruddannelsen, der nu er tre-årig, skal fremover vare fire år. Udvidelsen til fire år skal bruges til at supplere de grundlæggende fag med undervisning i, hvordan faget kan anvendes i praksis i erhvervslivet, mens de der sigter mod forskningen fordybe sig endnu mere i teorier og metoder. Den automatiske overgang fra bachelor til kandidatstudier skal afskaffes. Der skal være adgangsbegrænsning til den direkte fortsættelse og kandidatstudiet skal være et-årig. Til gengæld skal det være langt mere almindeligt i fremtiden at læse en kandidatuddannelse sideløbende med et job eller efter nogle år på arbejdsmarkedet.

- I dag er der en slags one size fits all på universiteterne: Knap ni ud af ti tager en kandidatgrad, før de får deres første rigtige job. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med. Når så mange flere skal finde arbejde i private virksomheder, kræver det at mange flere end i dag finder arbejde i små og mellemstore virksomheder og i brancher, der ikke har tradition for at ansætte akademikere. Hvad man får brug for af specialistviden i disse virksomheder er umuligt at forudse, før man får et konkret job. Men så skal det til gengæld være muligt at tage en kandidatuddannelse samtidig eller stoppe op i et år for at tage den, siger Jørgen Søndergaard.

Den anden centrale anbefaling er, at optaget på uddannelser, hvor der er en betydelig risiko for overproduktion, skal fastsættes fra nationalt hold.

- Det drejer sig langt fra om alle uddannelser, men vi kan se, at nogle uddannelser bliver ved med at tage mange studerende ind, til trods for at arbejdsløsheden er markant højere end for andre fag og lønnen ofte samtidig er væsentligt lavere. Vi foreslår en løbende overvågning på dette område, og at staten skal sætte et loft over optag af nye studerende på uddannelser med dårlige løn- og beskæftigelsesudsigter, siger Jørgen Søndergaard.

Kvalitetsudvalget blev nedsat af regeringen i oktober 2013. Udvalget skal i tre rapporter i løbet af 2014 komme med anbefalinger til ændringer af de videregående uddannelser. Fokus i arbejdet er at sikre, at det faglige indhold har høj kvalitet, at de tilegnede kundskaber er relevante i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder i samfundet, og at de studerende kan bevæge sig i uddannelsessystemet uden spildtid.

Hvor den første rapport har fokuseret på de overordnede systemstrukturer skal Kvalitetsudvalget i næste rapport tættere på selve uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse.

Man kan følge Kvalitetsudvalgets arbejde på:

Kvalitetsudvalget_


Kontakt til udvalget formidles gennem:

Patrizia Marchegiani, 2239 4718 / 7231 8914, pama@uds.dk
Katrine Ringsted, 3392 4137 / 7231 8947, kr@uds.dk

Handlinger tilknyttet webside