Gå til indhold

Kvindelige forskere vil til tops

14. juni 2014
Overvældende mange har søgt om en bevilling fra Det Frie Forskningsråds nye YDUN-program for kvindelige forskere. Uddannelses- og forskningsministeren vil nu afdække og udbrede initiativer, der styrker ligestillingen i forskningsmiljøerne og sikrer bedre udnyttelse af talenterne.

527 kvindelige forskere vil gøre karriere som forskningsledere. Sammen med 26 mandlige kollegaer har de søgt om bevillinger fra forskningsprogrammet YDUN.

Programmet skal fremme en bedre udnyttelse af den samlede talentmasse i forskningsmiljøerne i Danmark og gennem bevillinger bidrage til, at kvindelige forskere kommer i gang med en forskningslederkarriere. Der vil blive givet 15-20 bevillinger, så kun de allerbedste kommer gennem nåleøjet.

Det store antal ansøgninger til YDUN-programmet vidner om, at der er et stort uudløst talentpotentiale blandt kvindelige forskere og et enormt behov for et program som YDUN, understreger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

- Det kan ikke være rigtigt, at kun 17 procent af de danske professorer er kvinder, når lige mange kvinder og mænd er ph.d.-studerende. Vi skal være langt bedre til at udnytte alles talent og ikke kun fiske i halvdelen af søen. Det er tåbeligt at have så mange dygtige forskere og risikere at tabe deres talent på gulvet, siger Sofie Carsten Nielsen.

Uddannelses- og forskningsministeren iværksætter nu en kortlægning af de initiativer, som danske forskningsinstitutioner, -råd og fonde har sat i gang for at fremme ligestilling inden for forskningen.

- Vi går i dag glip af alt for mange talenter, derfor skal vi vide, hvilke ligestillingsinitiativer der virker, og hvordan vi kan gøre det bedre. Vi skal have alle de gode ligestillingsinitiativer frem i lyset og udbrede de gode erfaringer, så vi får en mere lige fordeling af mænd og kvinder, der kan nuancere, udvide og styrke forskningen og forskningsidéerne i Danmark, siger Sofie Carsten Nielsen.

Om YDUN

  • Programmet YDUN (Younger women Devoted to a UNiversity career) skal styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.
  • Programmet er åbent over for alle fagområder, og både mænd og kvinder kan søge programmet, men kvindelige ansøgere prioriteres over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.
  • Det Frie Forskningsråd har modtaget 553 ansøgninger til YDUN-programmet.
  • Der er afsat i alt 110 millioner kroner til programmet i 2014. 
  • Der vil blive uddelt 15-20 bevillinger på op til i alt 6,5 millioner kroner.
  • Programmet er tilrettelagt sådan, at de ansøgere, der får afslag, kan bruge erfaringen til at søge Det Frie Forskningsråds øvrige virkemidler ved rådets generelle ansøgningsfrist blot en måned efter, at afslaget er modtaget.
  • En bevilling giver mulighed for at lede et forskningsprojekt i 2-4 år.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Grete Kladakis, tlf. 25186628, e-mail: gk@fi.dk
Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 5090 0549, e-mail: care@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside