Gå til indhold

Litteraturprofessor modtager Forskningskommunikationsprisen 2014

23. april 2014
Uddannelses- og Forskningsministeriets forskningskommunikationspris tildeles i år litteraturprofessor Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet, for hendes væsentlige bidrag til formidlingen af dansk litteratur og kultur i både akademiske sammenhænge og i den bredere offentlighed.

Forskningskommunikationsprisen 2014 går til litteraturprofessor Anne-Marie Mai, der er en engageret formidler, som udfolder sig lige så hjemmevant i jyske forsamlingshuse og på YouTube som i litteraturhistoriske flerbindsværker.

Anne-Marie Mai (f. 1953) er ansat ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Hendes forskning spænder vidt og omfatter såvel klassisk litterære emner med fokus på for eksempel kvindelitteratur og 1700-tallet som mere tværfaglige emner som velfærdssamfundets litteratur og kultur, sprog og begreber.

- Forskning er det, som vores vækst, beskæftigelse og velfærd er skabt af – og det vi skal leve af i fremtiden. For at få værdi af forskning, er det helt afgørende, at den bliver delt og formidlet til dem, der skal bruge den. Det gælder både andre forskere, studerende og virksomheder, men også dig og mig. Derfor sætter vi med Forskningskommunikationsprisen hvert år fokus på en forsker, der med dygtighed og begejstring giver sin viden videre til os andre, så vi kan bruge den, blive klogere og vokse os større – både som mennesker og som samfund, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Når ud til yngre generationer

Anne-Marie Mai placerer sig som en af de største i dansk litteraturforskning. Det gør hun blandt andet i kraft af monumentale værker som Danske digtere i det 20. århundrede, I-III (2000-2002), En bog om Michael Strunge (2008), Virkeligt: Om Erik Knudsens digtning (2009) og Hvor litteraturen finder sted, I-III (2010-2011).

I motiveringen for tildelingen af Forskningskommunikationsprisen 2014 hedder det blandt andet:

- Anne-Marie Mais formidling er præget af stort fagligt engagement, men også af lydhørhed over for de forskellige målgrupper, hun adresserer. Væsentligt er det for hende at holde fast i, at litteratur skal bringes i spil i hverdagens diskussioner om værdier og livsbetingelser og gennem sin formidlingsform også at nå de yngre generationer af litteraturinteresserede. Ikke alene indgår hun i en engagerende dialog med det litteraturhistoriske stof; hun har eksperimenteret med journalistiske værktøjer i sine bøger og har siden først i 1980’erne været en aktiv foredragsholder og debattør på Folkeuniversitetet, biblioteker og i trykte og elektroniske medier.

Anne-Marie Mai har modtaget en lang række priser for sin formidlingsindsats, senest Statens Kunstråds Formidlingspris 2010 og Syddansk Universitets Forskningsformidlingspris 2011.

Hun har desuden påtaget sig en række tillidshverv, hvor hun dels medvirker til kommunikation mellem kunstnere og forskning og dels trækker på sine alsidige erfaringer med at formidle litteratur og kultur til brede målgrupper. Hun er blandt andet medlem af Etisk Råd, har været formand for Forfatterskolens bestyrelse og Kulturministeriets litteraturråd, er formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg og for komiteen for Hans Christian Andersen Literature Award samt generalsekretær i Dansk Selskab for 1700-talsstudier.

Forskningskommunikationsprisen 2014 overrækkes af H.K.H. Kronprinsesse Mary ved åbningen af Forskningens Døgn den 24. april 2014 i Nordkraft i Aalborg. Med prisen følger 100.000 kr.

Om Forskningskommunikationsprisen

  • Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kroner uddeles hvert år til en forsker, der gennem vedkommende formidling formår at skabe bred opmærksomhed om sin forskning.
  • Uddannelses- og forskningsministeren uddeler prisen på baggrund af en indstilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, der vurderer de indsendte indstillinger.
  • Anne-Marie Mai får overrakt prisen af H.K.H. Kronprinsesse Mary ved åbningen af Forskningens Døgn på Nordkraft i Aalborg den 24. april 2014.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Professor Anne-Marie Mai, mobil 6483 1740, e-mail ammai@sdu.dk
Projektleder Kathrine Saxild, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 2082 8512, e-mail: ksx@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside