Gå til indhold

Markant flere søger erhvervsakademiuddannelser via kvote 2

30. april 2014
Med fem procent flere ansøgere til de videregående uddannelser via kvote 2 i år i forhold til 2013 er rekorden slået på ny. Erhvervsakademiuddannelserne fører an med en stigning på 17 procent. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer uddannelsesinstitutionerne til at optage flere via kvote 2.

52.396 ansøgere har i år søgt optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2.  Det er fem procent flere ansøgere end i 2013, der også var rekordår.

Især på erhvervsakademiuddannelserne får de travlt med at læse kvote 2-ansøgninger, da de til sammen har modtaget 7.895 1. prioritetsansøgninger i år - 17 procent flere end i 2013.

Professionsbacheloruddannelserne har en fremgang i ansøgertal via kvote 2 på seks procent, mens universiteterne samlet set nogenlunde holder niveauet fra sidste år. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets endelige opgørelse over 15. marts-ansøgningerne.

Kvote 2 giver uddannelsesinstitutionerne langt bedre muligheder for at vælge de mest motiverede studerende, fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og opfordrer til at bruge kvote 2-mulighederne endnu mere.

- Jeg ser gerne, at flere ansøgere bliver optaget via kvote 2. I stedet for kun at kigge på karaktergennemsnittet på eksamensbeviset, kan uddannelsesinstitutionerne bruge samtaler, test eller andre værktøjer til at finde de mest motiverede, interesserede og engagerede ansøgere. Flere uddannelser har allerede rigtigt gode erfaringer med at optage flere via kvote 2, siger Sofie Carsten Nielsen.

Uddannelses- og forskningsministeren understreger, at kvote 2 kan være med til at sikre et godt match mellem studerende og uddannelse. 

- Målet er, at de studerende vælger den rette uddannelse. En samtale eller en test udfordrer den studerende til at overveje sit studievalg en ekstra gang, mens uddannelsesinstitutionerne kan bruge kvote 2 til at sende et klart signal om, at de prioriterer og ser stor værdi i at få de bedst egnede studerende. Så jeg vil opfordre alle uddannelser til at kigge på deres optagelsesmetoder og lade sig inspirere af hinandens gode erfaringer, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ministeren opfordrer desuden alle uddannelsessøgende til at overveje deres uddannelsesvalg frem mod fristen for at søge gennem kvote 1 den 5. juli 2014, da chancen for at komme ind på en uddannelse er bedre, når man søger fagligt og geografisk bredt.

15. marts-ansøgningsfristen

  • De videregående uddannelsesinstitutioner modtog 15. marts 52.396 1. prioritetsansøgninger. Det er cirka 2.300 flere end det historisk høje niveau fra 2013, og ansøgertallet er således fem procent højere end samme tidspunkt sidste år. Siden 2009 er antallet af ansøgere via kvote 2 mere end fordoblet.
  • Antalsmæssigt har professionsbacheloruddannelserne modtaget flest ansøgninger (cirka 24.000), universitetsbacheloruddannelserne omkring 20.000 og erhvervsakademiuddannelserne næsten 8.000 ansøgninger
  • Opgørelserne af 15. marts-søgningen omfatter ansøgere, der søger om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, ansøgere med en international adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der, som et led i adgangskravene, indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende. Desuden kan uddannelser på institutioner med korte eller mellemlange uddannelser, der ikke optager efter kvotesystem have ansøgningsfrist 15. marts.
  • En vækst i antallet af 15. marts-ansøgninger fører ikke nødvendigvis til en tilsvarende vækst i det samlede antal ansøgninger, der inkluderer søgningen pr. 5. juli. Der er alene tale om en grov strømpil for den forventede udvikling i antallet af ansøgninger.

Søgning og optag på de videregående uddannelser

  • Ansøgerne søger optagelse via selvbetjeningsløsningen www.optagelse.dk.
  • 15. marts 2014: Frist for ansøgning i kvote 2, samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale.
  • 5. juli 2014: Frist for ansøgning i kvote 1. Den samlede søgning til de videregående uddannelser kan opgøres efter 5. juli.
  • 30. juli 2014: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.  

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jens Storm, tlf.: 7231 7982, e-mail: jst@uds.dk
Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 50900549, e-mail: care@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside