Gå til indhold

Videregående efteruddannelse for faglærte giver gevinst

07. maj 2014
Efteruddannelse er en stor investering, der kan give bedre løn, beskæftigelse og ansvar. En ny analyse viser effekterne af faglærtes brug af videregående efteruddannelse.

Videregående efteruddannelse har en positiv effekt på løn, beskæftigelse og faglig mobilitet.

Det viser en ny analyse Effekterne af videregående efteruddannelse for faglærte, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har udført for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det er en god investering for samfundet og for den enkelte, og selv om deltagelse i efteruddannelse i første omgang er en udgift, så kan videregående efteruddannelse af faglærte på længere sigt betale sig.

For faglærte som helhed betyder efteruddannelse i gennemsnit mellem 1.000 og 2.000 kroner mere om måneden i løn allerede et år efter kursusstart. En del af denne stigning skyldes, at beskæftigelsen stiger to-tre procent.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen finder analysens resultater interessante.

- Når vi uddanner mennesker, investerer vi i deres muligheder i livet. Med undersøgelsen er det nu dokumenteret, at uddannelse ikke kun er en god investering for de helt unge. Efteruddannelse er også en rigtig god økonomisk investering, når det gælder dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. De får bedre løn og mulighed for nye og mere spændende job. Det er der interessante perspektiver i, siger Sofie Carsten Nielsen.

Analysen viser også, at der er en positiv effekt i retning af mere ansvar og arbejde på højere vidensniveau.

Det er primært unge i midten af tyverne, der vælger at efteruddanne sig. De faglærtes deltagelse i efteruddannelse falder stødt med alderen og er på et meget beskedent niveau blandt faglærte over 50 år.

Analysen viser endvidere, at der er forskel på uddannelsesaktiviteten inden for de faglige områder. Inden for det merkantile område er der stor aktivitet, mens der er lavere aktivitet på det tekniske område.

Når man sammenholder de udgifter og indtægter, som samfundet har haft i forbindelse med videregående efteruddannelse af de faglærte, ser det ud til, at investeringen er tjent hjem allerede efter tre-fire år.

Om analysen

  • Analysen omfatter alle faglærte, der i sensommeren 2008 påbegyndte et nyt kursusforløb på et videregående voksen- og efteruddannelsesforløb. 
  • KORA har undersøgt effekten af efteruddannelse på løn, beskæftigelse, faglig mobilitet og skift af arbejdsgiver.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Chefkonsulent Martha Brenfors, tlf.  7231 8863, e-mail: mbr@uds.dk
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@ufm.dk
KORA:
Forskningsprofessor MSO Nicolai Kristensen, tlf.: 2511 7372, e-mail: nikr@kora.dk

Handlinger tilknyttet webside